Każdy przedsiębiorca, który zamierza zaangażować się w wymianę handlową z krajami poza Unią Europejską, powinien posiadać EORI number. Numer ten pozwala zidentyfikować firmę w systemie elektronicznego cła,  jest przyznawany jednorazowo i obowiązuje na terenie UE. Numer EORI jest niezwykle istotny w obliczu Brexitu, ponieważ będzie potrzebny przedsiębiorcom, którzy pragną kontynuować wymianę handlową z Wielką Brytanią. Co to jest numer EORI i jak go uzyskać? Przekonajmy się.

EORI number, co to jest?

Numer EORI jest skrótem od Economic Operators’ Registration and Identification, czyli w tłumaczeniu numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Ten numer rejestracyjny i identyfikacyjny, który obowiązuje przedsiębiorców w UE od 2009 roku, jest unikalnym kodem służącym do śledzenia i rejestrowania informacji celnych w obrębie Unii.

Od 1 stycznia 2021 roku EORI number powinno posiadać każde przedsiębiorstwo, które wysyła lub importuje towary z krajów spoza Unii Europejskiej (w tym oczywiście, Wielkiej Brytanii) w celach handlowych. Dotyczy to zarówno firm typu sole trader, jak i spółki LTD i obejmuje również sprzedaż online.

Wśród najczęściej wymienianych zalet systemu EORI są m.in. przyspieszenie procesu administracyjnego na granicy oraz możliwość załatwiania formalności celnych w środowisku online.

EORI number, obowiązek czy zbędna formalność?

Kiedy już wiesz, co to jest numer EORI, być może zastanawiasz się, czy posiadanie go jest obowiązkiem? Przedsiębiorca, który planuje eksport lub import do krajów niezrzeszonych w UE, musi posiadać EORI number. Konieczność ta wynika z przepisów związanych z wprowadzaniem produktów na teren Unii, jak i ich opuszczeniem poza granice wspólnoty. Brak tego numeru sprawi, że towary zostaną zatrzymane przez Urząd Celny na granicy w trakcie odprawy celnej. Jako przedsiębiorca, możesz dostarczyć brakujące dokumenty, ale za każdy dzień, w którym nie możesz okazać takiego numeru, pobierana jest opłata.

Wyjątkiem od reguły są osoby fizyczne, które planują np. sprowadzić towar z Wielkiej Brytanii. W tym przypadku można posiadać numer EORI, ale nie jest to wymagane. W tym przypadku podczas wypełniania dokumentów na granicy w związku ze zgłoszeniami celnymi, w miejsce numeru EORI należy wpisać „Natural person”.

Number EORI a Brexit

Numer EORI po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE jest obowiązkowy nie tylko dla przedsiębiorców zarejestrowanych w UK i sprzedających do Unii. Jest on również potrzebny wszystkim przedsiębiorcom, którzy kupują lub sprzedają swoje towary z/lub na Wyspy. Zmiana ta dotyczy sporej grupy polskich przedsiębiorstw, które oferują swoje produkty na platformach takich jak amazon.co.uk czy ebay.co.uk. Konsekwencją braku numeru EORI może być zatrzymanie transakcji i przepływu towarów.

Dodatkową pozytywną informacją jest to, że firmy zarejestrowane do podatku VAT w Wielkiej Brytanii otrzymają numer EORI automatycznie. Z kolei, przedsiębiorstwa niezarejestrowane do podatku VAT w UK potrzebują numeru EORI tylko w sytuacji, gdy wysyłają towary na linii Polska a Wielka Brytania. Tego rodzaju działalności są zmuszone, by aplikować o nadanie EORI number, aby móc kontynuować swobodny przesył towarów.

Jak uzyskać numer EORI?

Firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii mogą uzyskać EORI number w HMRC (HM Revenue & Customs) składając wniosek przez internet.

Wniosek, jaki powinieneś złożyć, zależy od tego czy:

  • jesteś płatnikiem podatku VAT w Wielkiej Brytanii,
  • nie jesteś płatnikiem podatku VAT i planujesz eksportować towary spoza Unii,
  • nie jesteś płatnikiem podatku VAT i planujesz importować towary do krajów spoza UE.

Firmy w Polsce mają możliwość zarejestrować się w systemie na dwa różne sposoby:

  1. składając lub przesyłając pocztą wniosek rejestracyjny mający obowiązkowo formę pisemną,
  2. osobiście przez wnioskodawcę ewentualnie przedstawiciela wnioskodawcy,

Rejestrując się do systemu, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia jednego z dwóch możliwych wniosków:

  • wniosek PG-K, jeżeli przedsiębiorca ma siedzibę w Polsce,
  • wniosek PG–Z, jeżeli przedsiębiorca ma siedzibę poza Unia Europejską.

Dodatkowe konieczne będzie także załączenie dokumentów potwierdzających dane przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, zawarte wcześniej we wniosku.

Ile czasu zajmie przyznanie EORI number?

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku o przyznanie EORI number w Wielkiej Brytanii w HMRC i wypełnisz wniosek poprawnie, powinieneś otrzymać swój numer mailowo w ciągu trzech dni roboczych. Warto wspomnieć, że urząd ten zaleca sprawdzenie folderu ze spamem swojej poczty elektronicznej, ponieważ zdarza się, że przez pomyłkę wiadomość może zostać tam dostarczona.

Jeżeli wszystkie wymogi formalne nie zostaną spełnione (np. niepełne dane), numer EORI najprawdopodobniej zostanie nadany w ciągu 30 dni w Polsce oraz w ciągu tygodnia w Wielkiej Brytanii. Wcześniej wspomniane wnioski PG-K i PG-Z są także potrzebne przy aktualizacji lub uzupełnianiu danych przedsiębiorstwa.

Wiesz już, EORI number jest niezbędnym elementem wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią oraz innymi krajami spoza wspólnoty a krajami UE, w tym oczywiście Polską. Nadanie tego numeru jest nową procedurą dla firm, które nigdy wcześniej nie handlowały z państwami spoza Unii Europejskiej, niemniej jednak jest to formalność, którą można stosunkowo szybko rozwiązać w urzędzie w Polce czy też UK. Warto zawczasu złożyć stosowny wniosek, by mieć pewność, że na granicy uniknie się jakichkolwiek kłopotów podczas odprawy celnej.