Rosnące koszty utrzymania w Wielkiej Brytanii sprawiają, że coraz więcej osób, w tym również Polaków na Wyspach, zastanawia się nad możliwością uzyskania finansowego wsparcia w postaci zasiłku. Jednym z dostępnych świadczeń jest zasiłek mieszkaniowy, czyli Housing Benefit, a także zastępujący go Universal Credit. Kto może starać się o taką pomoc? Jak złożyć wniosek? Czym jest Local Housing Allowance i jak wpływa na wysokość zasiłku? Na te pytania odpowiemy poniżej.

Czym jest Housing Benefit?

Housing Benefit to zasiłek na pokrycie kosztów mieszkaniowych kierowany do osób, które:

 • są bezrobotne,
 • pracują, ale mają niskie dochody,
 • pobierają inne zasiłki.

Housing Benefit – dla kogo?

Housing Benefit jest jednym z zasiłków, które zastępowane są obecnie przez Universal Credit. Nowe wnioski o przyznanie zasiłku mieszkaniowego w starej formie składać mogą jedynie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub mieszkają w lokalu tymczasowym, chronionym lub oferującym wsparcie. W pozostałych przypadkach o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów mieszkania należy starać się w ramach Universal Credit.

Dodatkowo istnieją też czynniki, które mogą sprawić, że uzyskanie Housing Benefit nie będzie możliwe nawet po spełnieniu powyższych warunków, jest to m.in.:

 • posiadanie oszczędności przekraczających £16,000 (nie dotyczy osób, którym przysługuje Guarantee Credit of Pension Credit),
 • zamieszkiwanie w domu bliskiego krewnego,
 • spłacanie kredytu hipotecznego na zakup własnego domu,
 • pobieranie Universal Credit,
 • mieszkanie z partnerem, który pobiera już Housing Benefit.

Ile wynosi Housing Benefit?

Nie ma jednej ustalonej kwoty zasiłku obowiązującej każdego wnioskodawcę. To, jakiej wysokości wsparcie możesz uzyskać w ramach Housing Benefit zależy od tego, czy wynajmujesz mieszkanie prywatne, czy komunalne lub socjalne.

 • W przypadku mieszkania komunalnego lub socjalnego wysokość zasiłku mieszkaniowego wyliczana jest na podstawie:
  • kwalifikującego się czynszu (koszt wynajęcia mieszkania wraz z opłatami serwisowymi, np. utrzymanie windy, ale bez kosztów ogrzewania czy wody),
  • tego, czy w mieszkaniu znajduje się wolny pokój (pomniejszenie wysokości kwalifikującego się czynszu o 14%) lub 2 i więcej (pomniejszenie wysokości kwalifikującego się czynszu o 25%),
  • dochodu (w tym wysokości pobieranych zasiłków, emerytury i oszczędności),
  • dodatkowych czynników, np. wieku mieszkańców oraz tego, czy któraś z osób z Tobą mieszkających to osoba z niepełnosprawnością.
 • W przypadku wynajmowania mieszkania prywatnego możliwa do uzyskania kwota zasiłku wyliczana jest na podstawie płaconego czynszu lub obowiązującej stawki Local Housing Allowance (w zależności od tego, która kwota jest niższa).

Local Housing Allowance – co to?

Local Housing Allowance to maksymalna stawka zasiłku mieszkaniowego, jaki możesz otrzymać. Na jej wysokość wpływa miejsce zamieszkania oraz to, na jaką liczbę sypialni możesz otrzymać zasiłek (liczba ta zależy od liczby oraz wieku osób w mieszkaniu).

Housing Benefit i Local Housing Allowance dla Polaków – jakie warunki trzeba spełnić?

Polacy mieszkający na Wyspach mogą ubiegać się o Housing Benefit, jeśli posiadają status osoby osiedlonej lub prawo do pobytu i pobierania zasiłków w UK. Konieczne jest też wykazanie, że ich główne miejsce zamieszkania znajduje się w UK (lub w Irlandii, na Wyspach Normandzkich lub na Wyspie Man) i planują nadal tam mieszkać.

Jak wnioskować o Housing Benefit?

Jeśli spełniasz wszystkie warunki wymagane do uzyskania Housing Benefit, o przyznanie zasiłku możesz wnioskować:

 • w lokalnym urzędzie,
 • w ramach wniosku o Pension Credit, jeśli przysługuje.

Co należy dołączyć do wniosku?

Konieczne będzie również dostarczenie dowodów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, m.in.: ostatnie odcinki wypłaty (5 w przypadku wypłat tygodniowych, 2 w przypadku miesięcznych) i wyciągi bankowe lub z towarzystwa budowlanego za ostatnie dwa pełne miesiące.

Jeśli dotyczy to Twojej sytuacji, niezbędne jest również dostarczenie dokumentów potwierdzających imię i adres partnera (wymagane są dwa różne dokumenty, można wykorzystać np. aktualny paszport, akt urodzenia lub ślubu, prawo jazdy ze zdjęciem).

W przypadku wynajmowania mieszkania prywatnego należy dodatkowo dostarczyć umowę najmu oraz list od właściciela mieszkania potwierdzający wynajem.

Universal Credit zamiast Housing Benefit – częste pytania

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać Universal Credit?

Universal Credit przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, niezdolnych do pracy lub z niskimi dochodami. Jeśli Ty lub Twój partner pracujecie, wysokość dochodu wpłynie na wypłacaną kwotę UC — każdy zarobiony £1 zmniejsza kwotę zasiłku o 55p.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać Universal Credit?

O przyznanie Universal Credit starać mogą się osoby, które: mieszkają w UK, ukończyły 18 rok życia (z pewnymi wyjątkami dla osób w wieku 16 lub 17 lat), nie osiągnęły wieku emerytalnego i mają mniej niż £16,000 oszczędności (wliczając w to inwestycje).

Jak sprawdzić, czy należy się Universal Credit?

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy spełnia się wszystkie warunki określone dla osób pobierających Universal Credit. Zachęcamy również do skorzystania z dostępnego online kalkulatora zasiłków w celu sprawdzenia jakie świadczenie i w jakiej wysokości Ci przysługuje. Pomoc w sprawdzeniu, czy należy Ci się zasiłek, a także w złożeniu wniosku możesz uzyskać korzystając z pomocy doradców Citizens Advice w ramach usługi Help to Claim online lub telefonicznie.