Do obowiązków pracodawcy w Wielkiej Brytanii należy odprowadzanie od pensji zatrudnionych w firmie osób podatku i składek na National Insurance w ramach systemu PAYE (Pay As You Earn), ale też wydawanie pracownikom formularzy P60 i P45. Co to za dokumenty? Kiedy powinny być wydane i jakie informacje się w nich znajdują?

P60 – co to jest?

W formularzu P60 zawarte są informacje o podatku odprowadzonym od zarobków pracownika w danym roku podatkowym (rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego).

Kto wydaje dokument P60?

Do wydania P60 zobowiązany jest pracodawca. Dokument należy przygotować dla każdego pracownika, który był zatrudniony w firmie 5 kwietnia.

Kiedy pracownik otrzymuje dokument P60?

Pracownik musi otrzymać formularz P60 (w formie elektronicznej lub papierowej) do 31 maja. Z perspektywy pracownika istotne jest również to, że jeśli w danym roku podatkowym pracował jednocześnie w więcej niż jednym miejscu, musi otrzymać dokument P60 od każdego pracodawcy.

Do czego potrzebny jest dokument P60?

P60 potrzebny jest, by wykazać odprowadzony od zarobków podatek w Anglii, na przykład, kiedy ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku. Formularz P60 pozwala też na potwierdzenie zarobków w czasie ubiegania się o przyznanie ulgi podatkowej lub kredytu.

Co jeśli nie masz P60?

Jeśli zgubisz P60 możesz ubiegać się u pracodawcy o ponowne wydanie dokumentu. W przypadku braku P60 informacje, które powinny być w dokumencie, możesz uzyskać również:

P45 – co to jest?

Formularz P45 zawiera informacje o wysokości podatku odprowadzonego od pensji pracownika w danym roku podatkowym do momentu jego wystawienia. Dokument składa się z 4 części:

  • część 1 wysyłana jest do HMRC przez pracodawcę,
  • część 1A przeznaczona jest dla pracownika,
  • część 2 i 3 wydawana jest pracownikowi, który następnie przekazuje je nowemu pracodawcy lub do urzędu pracy (Jobcentre Plus).

Kto i kiedy wydaje dokument P45?

Pracodawca ma prawny obowiązek wydania formularza P45 wraz z ustaniem stosunku pracy.

Do czego potrzebny jest dokument P45?

Formularz P45 dostarcza nowemu pracodawcy informacje niezbędne do wpisania pracownika na listę płac i prawidłowego wyliczenia wysokości podatku odliczanego od wypłaty.

Co jeśli nie masz P45?

Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć formularza P45 nowemu pracodawcy, np. z powodu:

  • rozpoczęcia pierwszej pracy lub podjęcia drugiej pracy (bez rozwiązania stosunku pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia),
  • niewydania P45 przez wcześniejszego pracodawcę,
  • zgubienia formularza P45,

konieczne będzie przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia Twojego kodu podatkowego w inny sposób, np. poprzez uzupełnienie starter checklist.

Opisane powyżej formularze pozwalają na potwierdzenie zatrudnienia, zarobków i wysokości opłaconych podatków.

Jeśli masz wątpliwości związane z rozliczeniem swoich podatków lub chcesz kwestie finansowe przekazać w ręce specjalistów, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Londynie!