Skip to main content Skip to search

Benefity i zasiłki w UK

Employment and support allowance

Przysługuje wszystkim osobom chorym oraz niepełnosprawnym, które nie są w stanie podjąć z tego powodu jakiejkolwiek zatrudnienia. Jest to również pomoc dla osób, które mogą pracować, w związku z czym ubiegać się o zasiłek mogą też osoby zatrudnione, samozatrudnione i bezrobotni, którzy pracowali co najmniej jeden rok. Proces przyznawania zasiłku składa się z dwóch faz: fazy oceny, trwającej 13 tygodni oraz fazy głównej.

Child Tax Credit

Zasiłek dla osób posiadających co najmniej jedno dziecko, potrzebujących dodatkowych środków finansowych na wychowanie i utrzymanie potomstwa. Chcąc uzyskać Child Tax Credit nie trzeba pracować. Najczęściej dotyczy on osób, którym dziecko dopiero co się narodziło, mieszka z nimi po skończeniu 16 roku życia oraz tych dzieci, które nie skończyły 20 roku życia i kontynuują naukę w trybie dziennym lub uczestniczą w szkoleniach.

Working Tax Credit

Dodatek do przychodów dla osób zatrudnionych lub samozatrudnionych. Kwalifikują się tutaj osoby, które skończyły 25 lat i pracują ponad 30 godzin tygodniowo, osoby niepełnosprawne lub posiadające więcej niż 16 lat i pracujące przynajmniej 16 godzin tygodniowo oraz posiadające 60 lat i więcej, pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo. O zasiłek ubiegać się mogą również osoby posiadające na utrzymaniu dziecko.

Child Maintenance

Brytyjski odpowiednik alimentów, a więc określonej kwoty pieniędzy, którą płaci rodzic dziecka, nieposiadający praw do jego wychowywania. Są one przeznaczone na utrzymanie i wychowanie dziecka, a dysponuje nimi drugi rodzic lub aktualny, prawny opiekun. Dzięki specjalnemu porozumieniu Wielkiej Brytanii z wieloma krajami na całym świecie, ubiegać się o alimenty mogą również Ci rodzice, których byli partnerzy nie mieszkają w UK.

Housing Benefit

Zasiłek mieszkaniowy, o który starać się mogą gospodarstwa domowe, będące w bardzo niestabilnej sytuacji finansowej. Nie jest przyznawany na pokrycie kosztów wynikających z użytkowania mediów i udzielany jest w oparciu o kilka czynników, takich jak wysokość płaconego czynszu czy rodzaju mieszkania. Dotyczy zarówno osób bezrobotnych, jak również pracujących, których dochód nie przekracza pewnego progu.

Jobseeker Allowance

Jest to zapomoga dla osób aktywnie poszukujących pracy, które są zdolni do jej wykonywania albo nie pracują więcej niż 16 godzin tygodniowo. O zasiłek mogą ubiegać się te osoby, które przepracowały w Wielkiej Brytanii co najmniej rok, a nie mogą uczący się w pełnym wymiarze czasowym. Istnieją dwa rodzaje tego zasiłku – wypłacany w oparciu o składki (contribution-based) albo o przychody (income-based).

Child Benefit

Ten zasiłek przyznawany jest rodzinom, w których jeden z rodziców nie zarabia więcej niż 50 tysięcy GBP rocznie. Child Benefit przyznawany jest prawnym opiekunom tych dzieci, które nie skończyły 16go roku życia albo są w wieku 16-20 lat, ale wciąż się uczą. Pomagamy w składaniu dokumentacji i zdobyciu zasiłku.

Matternity Allowance

Jest to zasiłek macierzyński, który wypłacany jest przez państwo, w przypadku kobiet samozatrudnionych. Można ubiegać się o zasiłek macierzyński od 26 tygodnia ciąży, najwczescniej może być wypłacany od 11 tygodnia przed planowaną datą porodu i otrzymywany przez okres 39 tygodni.