Rynek kryptowalut już od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów na całym świecie i nie inaczej jest w Wielkiej Brytanii. Choć pewnie każdy już o nich słyszał, dla wielu osób nadal stanowią trudne do zrozumienia zagadnienie. Nawet osoby lepiej zaznajomione z tematem, które same próbują swoich sił w inwestowaniu i handlu kryptowalutami, mogą mieć wątpliwości związane z opodatkowaniem takich transakcji. Czy obrót kryptowalutami jest objęty obowiązkiem podatkowym? Jeśli tak — jaki to podatek i jak go rozliczyć?


Kryptowaluty (kryptoaktywa) są cyfrowym przedstawieniem wartości lub praw udostępnianym i przechowywanym w ramach zdecentralizowanego, rozproszonego i zaszyfrowanego rejestru bazującego na technologii blockchain. Największą rozpoznawalnością cieszą się bitcoiny czy ethereum, ale wystarczy szybki przegląd dostępnych możliwości, by przekonać się, że wirtualne waluty to bardzo rozbudowana kategoria.

Czy w Wielkiej Brytanii trzeba płacić podatek od kryptowalut?

Transakcje kryptowalutowe podlegają opodatkowaniu, ale jest ono uzależnione od rodzaju i sposobu wykorzystania tokenów. Na przykład: nie zapłacimy w UK podatku od zakupu kryptowalut, ale w przypadku sprzedaży lub otrzymania tokenów możemy już mieć taki obowiązek.

 • Capital Gains Tax
  Sprzedaż kryptowalut przez osoby prywatne objęta jest podatkiem od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Opłacenie podatku może być konieczne w wyniku:

  • sprzedaży kryptowalut,
  • wymiany posiadanej kryptowaluty na inny rodzaj kryptoaktywów,
  • zapłaty tokenami za towary lub usługi,
  • przekazania kryptowaluty innej osobie (poza określonymi prawnie wyjątkami, np. małżonek lub na cele charytatywne).
 • Income Tax
  Uzyskanie kryptowalut w ramach wynagrodzenia jest traktowane jako dochód i może wymagać opłacenia Income Tax i składek na National Insurance.
 • Dokumentacja
  Biorąc pod uwagę specyfikę wymiany kryptowalut, dane dotyczące poszczególnych transakcji mogą nie być dostępne w momencie rozliczenia podatku i procesu weryfikacji takich informacji, dlatego obowiązek gromadzenia niezbędnej dokumentacji (w formie papierowej lub elektronicznej) spoczywa na osobach czerpiących zyski z kryptowalut.W celach podatkowych należy zachować informacje na temat każdej transakcji (zbycia/pozyskania) kryptowalutowej, w tym: rodzaj aktywów, data pozyskania/sprzedaży, liczba, wartość w funtach, wyciągi bankowe, adres portfela.
 • Inheritance Tax
  W świetle brytyjskiego prawa podatkowego kryptoaktywa traktowane są jako własność podlegająca opodatkowaniu w przypadku dziedziczenia.

Jak rozliczyć kryptowaluty w UK?

 • Income Tax
  W sytuacji otrzymania tokenów od pracodawcy jako zapłaty, rozliczenie podatku zależy od tego, czy klasyfikują się jako readily convertible assets (aktywa, które można łatwo wymienić na gotówkę).

  • Jeśli tak: składki na ubezpieczenie i podatek dochodowy od kryptowalut opłaci pracodawca, a następnie potrąci ten koszt z innych wypłacanych danemu pracownikowi dochodów (pracownik jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, kiedy ich odliczenie z wypłaty nie jest możliwe).
  • Jeśli nie: opłacenia składek i podatku, których nie rozliczył pracodawca, to obowiązek pracownika i wymaga złożenia deklaracji podatkowej Self Assessment
 • Tokeny pozyskane z kopania kryptowalut traktowane są jako other taxable income (inny dochód podlegający opodatkowaniu). Otrzymanie w ten sposób kryptoaktywów o wartości większej niż £1000 wymaga złożenia deklaracji podatkowej Self Assessment.
 • Capital Gain Tax
  Zapłacenie Capital Gains Tax będzie konieczne jeśli zyski ze sprzedaży kryptowalut przekroczą w danym roku podatkowym wartość kwoty wolnej od podatku (£6,000).Podatek od zysków kapitałowych można zgłosić i opłacić poprzez:

  • złożenie deklaracji podatkowej Self Assessment obejmującej zyski z kryptowalut osiągnięte w danym roku podatkowym,
  • zgłaszanie zysków na bieżąco, korzystając z usługi raportowania Capital Gains Tax w czasie rzeczywistym.

Ile wynosi podatek od kryptowalut w UK?

Stawka podatku dochodowego zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów. Na rok podatkowy 2023/24 wynosi:

 • kwota wolna od podatku: £12,570
 • podstawowa stawka (20%) dla dochodów w przedziale od £12,571 do £50,270
 • wyższa stawka (40%) dla dochodów w przedziale od £50,271 do £125,140
 • dodatkowa stawka (45%) dla dochodów powyżej £125,140

Podatek Capital Gains należy opłacić od zysków z handlu kryptowalutami przekraczających kwotę wolną od podatku (£6,000). Warto w tym miejscu podkreślić, że opodatkowaniu podlega sam zysk, a nie kwota sprzedaży, chodzi tu więc o różnicę w wartości pomiędzy momentem zakupu i zbycia. Stawka CGT zależy od sumy podlegających opodatkowaniu dochodów i zysków:

 • jeśli mieści się w podstawowej stawce podatku dochodowego CGT wynosi 10%,
 • CGT dla kwoty wykraczającej poza podstawową stawkę podatku dochodowego wynosi 20%.

Kwotę podatku można obniżyć poprzez odliczenie od zysków z handlu kryptowalutami: strat kapitałowych (muszą być wcześniej zgłoszone do HMRC) i poniesionych kosztów, np. opłat transakcyjnych lub związanych ze sporządzeniem umowy transakcji.

Czy za brak rozliczenia podatku od kryptowalut w UK grozi kara?

Przepisy jasno określają, w jakich przypadkach zachodzi konieczność zapłacenia podatku, a także, w jaki sposób i w jakim terminie należy zgłosić uzyskane zyski i ich źródło. Niezastosowanie się do obowiązku podatkowego może skutkować np. nałożeniem kar finansowych, ale też skierowaniem sprawy do sądu. Zakres konsekwencji unikania podatków w UK może zależeć m.in. od:

 • podatku i rodzaju sprawy (np. brak zgłoszenia zysków, brak terminowej wpłaty, podanie nieprawidłowych informacji w deklaracji podatkowej),
 • należnej kwoty,
 • postępowania płatnika (np. grzywna może być niższa, jeżeli podatnik sam zgłosi się do urzędu z informacją o zaległościach).

Podsumowanie

Uzyskanie zysków lub dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku poprzez nabycie/zbycie kryptowalut wiąże się z koniecznością opłacenia odpowiednich podatków. Z tego powodu każda osoba zainteresowana handlem kryptoaktywami powinna od samego początku zadbać o zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami i zbieranie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia każdej transakcji.

Potrzebujesz pomocy z podatkami w Wielkiej Brytanii?

Szukasz profesjonalnego doradztwa podatkowego w UK, by rozliczyć podatki od zysków kapitałowych ze sprzedaży kryptowalut lub dochody z innych źródeł? Prowadzisz własny biznes i chcesz, by jej księgowością zajęli się doświadczeni specjaliści? Skontaktuj się z nami, nasze wieloletnie doświadczenie to najlepsza gwarancja jakości usług, jakie oferujemy!