Spadki i darowizny mogą nasuwać na myśl same dobre skojarzenia, jednak należy pamiętać o tym, że wiążą się z nimi pewne obciążenia podatkowe. Podatek od spadku (Inheritence Tax) oraz od darowizny (Gifts) są wpisane w brytyjskie prawo podatkowe, więc warto zwrócić uwagę na to, jak działają, by wiedzieć, na co się przygotować.

Czym jest Inheritance Tax? Jak wpływa na darowizny?

Warto na początek wspomnieć o tym, że podatek od spadku obejmuje tylko majątki, których wartość jest wyższa niż próg podatku spadkowego. Inheritance Tax dotyczy w większości przypadków spadku pozostałego po osobie zmarłej, jednak może też obejmować fundusze powiernicze oraz darowizny przekazywane za życia. Zazwyczaj opłacenie podatku jest obowiązkiem wykonawcy testamentu lub przedstawiciela.

W przypadku, gdy majątek spadkowy jest wyższy niż próg zwolnienia z podatku spadkowego, to można uniknąć płacenia go w drodze Lifetime Gifts, czyli darowizny za życia, która nie jest przedmiotem podatku spadowego.

Terminy opłacenia podatku

Podatek od spadku należy w większości przypadków opłacić w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca śmierci spadkodawcy. W przypadku nieuiszczenia opłaty naliczane są odsetki, dlatego warto zadbać o to, by podatek został opłacony na czas. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, gdy spadek przyjmuje formę nieruchomości, podatek może być spłacony w ratach rozłożonych na 10 lat.

Ulgi od podatku

Zarówno od podatku od spadku jak i darowizny, możemy liczyć na ulgi i zwolnienia w szczególnych przypadkach.

  • Zwolnienie współmałżonków – jeśli małżonek otrzymuje spadek i przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, to nie jesteśmy objęci podatkiem od spadku, nawet jeśli przekracza on określony próg.
  • Zwolnienie działalności charytatywnej – niezależnie od tego, czy są one przekazane za życia, czy po śmierci, darowizny na rzecz organizacji charytatywnych zarejestrowanych w UK nie są objęte podatkiem.
  • Potencjalnie zwolnione darowizny – w przypadku, gdy przekazujemy darowiznę i przez siedem lat od tego momentu pozostajemy przy życiu, to kwota ta nie podlega podatkowi, niezależnie od jej wysokości.
  • Zwolnienie coroczne – w ciągu roku istnieje możliwość rozdania 3000 funtów jako darowiznę (pojedynczą lub rozdzieloną na więcej mniejszych) bez obciążenia podatkowego.
  • Zwolnienie małych darowizn – darowizny w wysokości 250 funtów mogą być przekazane dowolnej liczbie osób bez konieczności opodatkowania.