W celu dostosowania wypłacanych świadczeń do poziomu inflacji wprowadzono zmiany w benefitach w UK, które zaczynają obowiązywać już od 2023 roku. Oznacza to, że każda osoba pobierająca w Wielkiej Brytanii jeden lub więcej z zasiłków objętych podwyżką, lub ubiegająca się dopiero o jego przyznanie, otrzyma wyższe kwoty wsparcia finansowego.

Co ważne, większe zasiłki wypłacane będą automatycznie — nie trzeba więc podejmować żadnych dodatkowych korków ani składać wniosków o uwzględnienie nowych stawek. Warto jednak zapoznać się z wszystkimi istotnymi zmianami, co pozwala realnie ocenić, na jakiej wysokości świadczenie można liczyć i zaplanować na tej podstawie swój domowy budżet. Dla ułatwienia tego zadania przygotowaliśmy krótkie podsumowanie wybranych zmian w benefitach i świadczeniach w UK w roku 2023.

Nowe limity pobieranych zasiłków w UK w 2023 roku

Przed omówieniem nowych stawek zasiłków, warto wspomnieć, że zmianie uległ także benefit cap, czyli limit określający maksymalną możliwą do uzyskania kwotę w ramach wszystkich pobieranych zasiłków przez daną osobę. Limity te określane są osobno dla osób w różnych sytuacjach i wynoszą obecnie:

 • Dla mieszkańców regionu Greater London:
  • Pary (z lub bez dzieci) i samotni rodzice (pod warunkiem odpowiedniego wieku dziecka): £25,323.00 rocznie, £2,110.25 miesięcznie, £486.98 tygodniowo
  • Osoby samotne bez dzieci: £16,967.00 rocznie, £1,413.92 miesięcznie,£326.29 tygodniowo
 • Dla mieszkańców pozostałej części Wielkiej Brytanii:
  • Pary (z lub bez dzieci) i samotni rodzice (pod warunkiem odpowiedniego wieku dziecka): £22,020.00 rocznie, £1,835.00 miesięcznie, £423.46 tygodniowo
  • Osoby samotne bez dzieci: £14,753.00 rocznie, £1,229.42 miesięcznie, £283.71 tygodniowo

Jakie są zmiany w zasiłkach w UK w 2023 roku?

Poza przypadkami gdzie zaznaczono inaczej, podane poniżej kwoty dotyczą stawek tygodniowych.

Attendance Allowance

Świadczenie skierowane do osób w wieku emerytalnym, które wymagają pomocy w dbaniu o siebie z powodu niepełnosprawności (fizycznej lub intelektualnej). W zależności od stopnia wymaganego wsparcia wypłacona może zostać:

 • niższa stawka: £68.10 (podwyżka z £61.85 w 2022 roku)
 • wyższa stawka: £101.75 (podwyżka z £92.40 w 2022 roku)

Carer’s Allowance

Świadczenie dla osób, które przez co najmniej 35 godzin w tygodniu opiekują się osobą pobierającą określone zasiłki (może być to m.in. Disability Living Allowance lub Attendance Allowance).

 • stawka na rok 2023: £76.75 (podwyżka z £69.70 w 2022 roku)

Disability Living Allowance

Świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, które pomaga w pokryciu kosztów związanych z opieką i przemieszczaniem się. Stawka zależy od stopnia wymaganej pomocy. DLA składa się z dwóch elementów:

 • care component (koszty opieki)
  • najwyższa stawka: £101.75 (podwyżka z £92.40 w 2022 roku)
  • średnia stawka: £68.10 (podwyżka z £61.85 w 2022 roku)
  • najniższa stawka: £26.90 (podwyżka z £24.45 w 2022 roku)
 • mobility component (koszty związane z przemieszczaniem się)
  • wyższa stawka: £71.00 (podwyżka z £64.50 w 2022 roku)
  • niższa stawka: £26.90 (podwyżka z £24.45 w 2022 roku)

Employment and Support Allowance (ESA)

Możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w nowym stylu (ESA), jeśli nie jesteś w wieku emerytalnym i cierpisz na niepełnosprawność lub stan zdrowia, który wpływa na to, ile możesz pracować.

Nie możesz uzyskać ESA „nowego stylu”, jeśli:

 •  ubiegasz się o Jobseeker’s Allowance
 •  ubiegasz się o Statutory Sick Pay

Jeśli otrzymasz Universal Credit, możesz jednocześnie uzyskać ESA „nowego stylu”. W przypadku otrzymywania obu świadczeń Twoja wypłata Universal Credit jest pomniejszana o kwotę, którą otrzymujesz w ramach ESA „nowego stylu”.

Podczas gdy Twoje roszczenie jest oceniane, zwykle otrzymasz „wskaźnik oceny” przez 13 tygodni:

 • do 67,20 GBP tygodniowo, jeśli masz mniej niż 25 lat
 • do 84,80 GBP tygodniowo, jeśli masz 25 lat lub więcej

Jeśli ocena Twojego wniosku potrwa dłużej niż 13 tygodni, będziesz nadal otrzymywać „wskaźnik oceny”, dopóki nie otrzymasz decyzji lub do czasu zakończenia ESA.

Po ocenie, jeśli masz prawo do ESA, zostaniesz umieszczony w jednej z 2 grup. Jeśli będziesz w stanie wrócić do pracy w przyszłości, zostaniesz przydzielony do grupy aktywności związanej z pracą. W przeciwnym razie zostaniesz umieszczony w grupie wsparcia.

Dostaniesz:

 • do 84,80 GBP tygodniowo, jeśli należysz do grupy aktywności związanej z pracą
 • do 128,85 GBP tygodniowo, jeśli należysz do grupy wsparcia

ESA będziesz otrzymywać co 2 tygodnie.

Housing Benefit

Zasiłek mieszkaniowy może pomóc w opłaceniu czynszu, jeśli jesteś bezrobotny, masz niskie dochody lub pobierasz świadczenia. Jest zastępowany przez Universal Credit.

Nowy wniosek o zasiłek mieszkaniowy możesz złożyć tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • osiągnąłeś wiek emerytalny (Ty i Twój partner osiągnęliście wiek emerytalny),
 • przebywasz w mieszkaniu wspieranym, chronionym lub tymczasowym.

Osoby, które nie spełniają żadnego z powyższych warunków, o wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów mieszkaniowych mogą starać się w ramach Universal Credit.

Możesz otrzymać pomoc w spłacie całości lub części czynszu. Nie ma ustalonej kwoty zasiłku mieszkaniowego, a to, co otrzymasz, będzie zależeć od tego, czy wynajmujesz prywatnie, czy od gminy. Skorzystaj z kalkulatora świadczeń, aby obliczyć, co możesz uzyskać, lub sprawdź, jaka dodatkowa pomoc jest dostępna.

Wysokość zasiłku zależy od:

 • tego, ile wynosi Twój „uprawniony” czynsz,
 • czy masz wolny pokój,
 • dochodu gospodarstwa domowego – w tym zasiłki, emerytury i oszczędności (powyżej 6000 GBP)
 • okoliczności, na przykład wiek osób w domu lub niepełnosprawność któregoś z mieszkańców.

Twój zasiłek mieszkaniowy może zostać zmniejszony, jeśli mieszkasz w mieszkaniu komunalnym lub socjalnym i masz wolny pokój. Redukcja wynosi:

 • 14% „kwalifikującego się czynszu” za 1 wolny pokój
 • 25% „kwalifikującego się czynszu” za 2 lub więcej wolnych pokoi.

Stawki Personal Allowance dla osób uprawnionych do pobierania Housing Benefit na 2023 rok to:

 • dla osób samotnych:
  • poniżej 25 roku życia: £67.20 (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
  • od 25 roku życia (lub osoby uprawnione do głównej fazy ESA): £84.80 (podwyżka z £77.00 w 2022 roku)
  • w wieku emerytalnym: £217.00 (podwyżka z £197.10 w 2022 roku)
   • w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego 1 kwietnia 2021 roku lub później: £201.05 (podwyżka z £182.60 w 2022 roku)
 • dla samotnych rodziców:
  • poniżej 18 roku życia: £67.20 (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
  •  od 18 roku życia (lub osoby uprawnione do głównej fazy ESA): £84.80 (podwyżka z £77.00 w 2022 roku)
  •  w wieku emerytalnym: £217.00 (podwyżka z £197.10 w 2022 roku)
   • w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego 1 kwietnia 2021 roku lub później: £201.05 (podwyżka z £182.60 w 2022 roku)
 • dla par:
  •  dwie osoby poniżej 18 roku życia: £101.50 (podwyżka z £92.20 w 2022 roku)
  •  jedna lub obie osoby mają 18 lub więcej lat (lub osoby uprawnione do głównej fazy ESA): £133.30 (podwyżka z £121.05 w 2022 roku)
  • po osiągnięciu wieku emerytalnego: £324.70 (podwyżka z £294.90 w 2022 roku)
   •  w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego 1 kwietnia 2021 roku lub później: £306.85 (podwyżka z £278.70 w 2022 roku)

Income Support

Zasiłek mający na celu wsparcie osób z niskimi zarobkami lub bez zarobków. Świadczenie Income Support zastępowane jest obecnie przez Universal Credit i nie ma już możliwości składania nowych wniosków o jego przyznanie. Osoby, którym wypłacany jest zasiłek, będą nadal otrzymywać przyznane im wsparcie do momentu przejścia na Universal Credit lub utraty prawa do jego pobierania.

Stawki Personal Allowance na rok 2023 to:

 • dla osób samotnych:
  • poniżej 25 roku życia: £67.20 (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
  • od 25 roku życia: £84.80 (podwyżka z £77.00 w 2022 roku)
 • dla samotnych rodziców:
  • poniżej 18 roku życia: £67.20 (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
  • od 18 roku życia: £84.80 (podwyżka z £77.00 w 2022 roku)
 • dla par:
  • dwie osoby poniżej 18 roku życia: £67.20 (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
  • dwie osoby poniżej 18 roku życia (wyższa stawka): £101.50 (podwyżka z £92.20 w 2022 roku)
  • jedna osoba poniżej 18 roku życia, jedna poniżej 25 roku życia: £67.20 (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
  • jedna osoba poniżej 18 roku życia, druga w wieku 25 lat lub więcej: £84.80 (podwyżka z £77.00 w 2022 roku)
  • obie osoby w wieku 18 lat lub więcej: £133.30 (podwyżka z £121.05 w 2022 roku)

Jobseeker’s Allowance

Świadczenie dla osób bezrobotnych, które można pobierać w czasie poszukiwania pracy. Stawka na rok 2023 wynosi:

 • £67.20 dla osób przed 25 rokiem życia oraz samotnych rodziców przed 18 rokiem życia (podwyżka z £61.05 w 2022 roku)
 • £84.80 dla osób od 25 roku życia oraz samotnych rodziców od 18 roku życia (podwyżka z £77.00 w 2022 roku)

Personal Independence Payment

Zasiłek przyznawany w celu pomocy w pokryciu dodatkowych kosztów utrzymania dla osób z długotrwałą niepełnosprawnością lub problemami zdrowotnymi, które utrudniają wykonywanie codziennych czynności lub przemieszczanie się.

 • daily living component
  • enhanced: £101.75 (podwyżka z £92.40 w 2022 roku)
  • standard: £68.10 (podwyżka z £61.85 w 2022 roku)
 • mobility component
  • enhanced: £71.00 (podwyżka z £64.50 w 2022 roku)
  • standard: £26.90 (podwyżka z £24.45 w 2022 roku)

State Pension

Stawki emerytury państwowej wzrosną zarówno dla osób pobierających nową emeryturę, jak i starą.

 • New State Pension: £203.85 (podwyżka z £185.15 w 2022 roku)
 • Old State Pension:
  • category A oraz B basic pension: £156.20 (podwyżka z £141.85 w 2022 roku)
  • category B lower basic pension, C oraz D: £93.60 (podwyżka z £85.00 w 2022 roku)

Statutory Sick Pay

Zasiłek zdrowotny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby.

 • Earning Threshold: £123.00
 • Standard rate: £109.40 (podwyżka z £99.35 w 2022 roku)

Universal Credit

Nowe świadczenie mające pomóc w opłaceniu kosztów utrzymania w przypadku osób niezdolnych do pracy, bezrobotnych oraz z niskimi zarobkami. Zastępuje wcześniej wypłacane zasiłki m.in. Housing Benefit czy Income Support. Miesięczne stawki na rok 2023 wynoszą:

 • dla osób samotnych:
  • poniżej 25 roku życia: £292.11 (podwyżka z £265.31 w 2022 roku)
  • od 25 roku życia: £368.74 (podwyżka z £334.91 w 2022 roku)
 • dla par:
  • obie osoby poniżej 25 roku życia: £458.51 (podwyżka z £416.45 w 2022 roku)
  • jedna lub obie osoby mają 25 lub więcej lat: £578.82 (podwyżka z £525.72 w 2022 roku)

W ramach Universal Credit możliwe jest również otrzymanie dodatkowych środków m.in. na dziecko, na wydatki związane z opieką nad dzieckiem czy z powodu ograniczonej zdolności do pracy.

Podsumowanie

Wymienione powyżej zasiłki i benefity to nie jedyne świadczenia w UK, których stawki zostały podniesione w 2023 roku, stanowią jednak świetny przykład wprowadzonych zmian. Jeśli nie wiesz, który zasiłek Ci przysługuje lub szukasz pomocy w wyliczeniu obowiązujących Cię stawek, zachęcamy do kontaktu z ekspertem w celu omówienia swojej sytuacji.