W czasach rosnących kosztów utrzymania problemy ze spłatą zobowiązań stają się codziennością dla coraz większej grupy osób. Chociaż jednorazowe opóźnienie w spłacie raty czy rachunku nie jest jeszcze równoznaczne z utratą kontroli nad swoimi finansami, takie ryzyko pojawia się, gdy podobna sytuacja trwa dłużej lub regularnie się powtarza.

Ignorowanie niespłaconych należności nie jest rozwiązaniem. W dodatku może prowadzić do dalszych kłopotów związanych z naliczanymi odsetkami lub nawet skierowaniem sprawy do sądu przez wierzyciela. Szybka reakcja daje szansę na uniknięcie takich konsekwencji, np. poprzez wypracowanie planu spłaty korzystnego dla obu stron. Właśnie dlatego warto na bieżąco monitorować posiadane długi i w przypadku przedłużających się trudności z ich regulowaniem poszukać dostępnych form wsparcia.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie posiadanego w UK zadłużenia. Poniżej podpowiadany jak to zrobić.

Jak sprawdzić zadłużenie w UK?

Warto zacząć od zrobienia listy wszystkich posiadanych zobowiązań finansowych. Mogą być to np. kredyty i pożyczki, zakupy na raty, posiadane abonamenty, czynsz, opłaty za wodę i prąd czy należności podatkowe. Wziąć pod uwagę powinniśmy również wszystkie kwoty pożyczone od rodziny i znajomych.

Następnie możemy wykorzystać posiadane dokumenty, m.in. zawarte umowy i rachunki, ale też potwierdzenia dotychczasowych wpłat czy pisma od wierzycieli, w celu zweryfikowania stanu zadłużenia. Dowiemy się z nich, z jakimi spłatami jesteśmy na bieżąco, a gdzie mamy jakieś zaległości. To prosty sposób na sprawdzenie, czy, ile i komu jesteśmy dłużni.

Drugą metodą jest uzyskanie credit report, czyli historii kredytowej. Znajdziemy w niej informacje na temat posiadanych zobowiązań (np. kredyty, pożyczki czy karty kredytowe) i ich spłaty. Warto jednak pamiętać, że historia kredytowa nie pokazuje całego zadłużenia — nie uwzględnia m.in. zaległości w spłacie council tax, nieuregulowanych rachunków za usługi czy pożyczek zaciągniętych u osób prywatnych.

Najlepiej wykorzystać obie te metody, by oficjalne dane porównać z posiadanymi dokumentami. Pozwoli to też wyłapać nieścisłości, które mogą pojawić się w wyniku ludzkiego błędu lub problemów technicznych, np. w sytuacji, kiedy dokonana przez nas wpłata nie zostanie odnotowana w systemie.

Jak sprawdzić swoje długi w internecie za darmo?

W UK credit report możemy uzyskać online bez żadnych dodatkowych opłat od trzech agencji kredytowych:

  • Experian
  • Equifax
  • TransUnion

Warto pobrać wszystkie trzy raporty — w niektórych przypadkach mogą zawierać inne informacje. Przy okazji sprawdzania zadłużenia możemy w ten sposób zweryfikować poprawność danych na temat naszych finansów. To istotne, ponieważ to na ich podstawie banki wystawiają nam credit score, kiedy staramy się o kredyt.

Po jakim czasie przedawniają się długi w UK?

Przedawnienie się długu to coś, co wielu dłużników na Wyspach traktuje jako szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej. Zgodnie z obowiązującym prawem długi w UK faktycznie mogą się przedawnić, ale jest tak tylko w przypadkach, gdy w określonym terminie nie dojdzie do wpłaty ani kontaktu z wierzycielem, a sprawa długu nie została skierowana do sądu. Dla większości długów termin ten wynosi 6 lat. Należy przy tym pamiętać, że każda wpłata lub kontakt sprawiają, że czas do przedawnienia nalicza się od nowa.

Co ważne, w przepisach określających zasady, na jakich długi ulegają przedawnieniu przewidziany jest wyjątek dla zadłużenia wobec HMRC — nie obowiązuje w tym przypadku limit czasowy i obowiązek uregulowania należności wynikających z niezapłaconych podatków i naliczanych odsetek może być egzekwowany nawet po upływie 6 lat.

Czy długi z UK przechodzą do Polski?

Zadłużenie w Wielkiej Brytanii to problem, z którym boryka się również wielu Polaków. Nic dziwnego więc, że niektórzy z nich zastanawiają się, czy powrót do Polski może okazać się w ich sytuacji pomocny. Nie jest to jednak skuteczne rozwiązanie. Po wyjeździe długi nie znikają. Warto mieć też świadomość, że istnieją sposoby na ściągnięcie długów przez zagranicznych wierzycieli. W dodatku niespłacone należności mogą okazać się dużym problemem, jeżeli w przyszłości zdecydujemy się na ponowny wyjazd do UK.

Problemy z zadłużeniem w UK – jakie mamy opcje?

Warto pamiętać, że wierzyciele przede wszystkim chcą otrzymać należne środki i w wielu przypadkach są gotowi zgodzić się np. na wydłużenie czasu na spłatę lub podzielenie długu na mniejsze sumy. Kiedy pojawiają się problemy ze spłatą jakiegoś zobowiązania, warto zacząć od skontaktowania się z firmą/instytucją/osobą, której jesteśmy winni pieniądze, wyjaśnienia powodu opóźnienia/braku spłaty i zapytania o możliwość zmiany warunków.

Osoby, które nie są w stanie poradzić sobie ze swoim zadłużeniem ani samodzielnie dojść do porozumienia z wierzycielami, mogą skorzystać z dostępnych formalnych sposobów na wyjście z długów w UK, np. poprzez rozłożenie spłaty w czasie. By omówić swoje opcje i wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, warto udać się po pomoc do doradcy ds. długów.

Breathing Space

Breathing Space (Debt Respite Scheme) to rozwiązanie pozwalające na uzyskanie tymczasowej ochrony (na okres do 60 dni) przed krokami podejmowanymi przez wierzycieli. W tym czasie nie mogą m.in. kontaktować się z nami czy naliczać odsetek.

Istnieje również możliwość skorzystania z tej opcji w związku z leczeniem wynikającym z kryzysu zdrowia psychicznego. W tym przypadku okres Breathing Space obejmuje cały czas trwania leczenia plus dodatkowe 30 dni.

Debt Management Plan

Polega na zawarciu porozumienia z wierzycielami, w którym określone są nowe warunki spłaty. W ramach Debt Management Plan możliwe jest wynegocjowanie podziału długu na niższe raty dopasowane do możliwości finansowych dłużnika.

Administration Order

To sposób na spłatę długu, jeśli:

  • dług wynosi mniej niż £5,000,
  • mamy co najmniej dwóch wierzycieli,
  • nie jesteśmy w stanie spłacić całego zadłużenia od razu, ale stać nas na regularne opłaty,
  • w sprawie został wydany wyrok (przez county court lub High Court).

W tym przypadku dokonujemy jednej wpłaty w miesiącu do lokalnego sądu, który przekazuje następnie środki wierzycielom. Z perspektywy dłużnika ważną informacją jest to, że wierzyciele, których spłacamy w ramach Administration Order nie mogą podjąć żadnych dalszych kroków w sprawie naszego zadłużenia bez zgody sądu.

Individual Voluntary Agreement

To porozumienie zawarte pomiędzy dłużnikiem i wierzycielami dotyczące spłaty całości lub części posiadanego zadłużenia. W celu zawarcia IVA konieczne jest skorzystanie z usług syndyka (insolvency practitioner), który na podstawie oceny naszej sytuacji finansowej wyliczy kwotę, jaką jesteśmy w stanie regularnie wpłacać, by uregulować długi. Umowa z wierzycielami zawierana jest na określony czas. Pozostałe po jego upływie zadłużenie zostaje umorzone.

Ogłoszenie bankructwa w UK

Jeśli mamy długi, których nie jesteśmy w stanie spłacić i żaden z omówionych powyżej sposobów nie jest odpowiedni w naszej sytuacji, możemy zdecydować się na ogłoszenie bankructwa. W tym celu należy złożyć wniosek online i uregulować opłatę w wysokości £680. Bankructwo pozwala na umorzenie większości długów (jednak nie wszystkich, dlatego zawsze warto upewnić się, czy będzie to rozwiązanie pomocne przy posiadanym zadłużeniu).

Trzeba liczyć się też z tym, że zostanie bankrutem, wiąże się z możliwością wykorzystania posiadanego przez nas majątku do spłaty przynajmniej części zobowiązań oraz czasowym nałożeniem na nas ograniczeń dotyczących np. wzięcia pożyczki czy prowadzenia biznesu.

Podsumowanie

Posiadane zadłużenie w UK można sprawdzić łatwo i bez opłat. Zdecydowanie warto więc regularnie monitorować zaciągane zobowiązania a w przypadku problemów z ich spłatą korzystać z dostępnego wsparcia. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na ewentualne problemy i zachowanie stabilności swoich finansów. Jeśli szukasz pomocy w założeniu firmy w UK i rozliczeniach podatkowych skontaktuj się z nami!