Kiedy mieszkamy i pracujemy w tym samym kraju, kwestia tego, gdzie rozliczać się z uzyskanego dochodu jest prosta. Wątpliwości często pojawiają się jednak wtedy, gdy przynajmniej część zarobków osiągamy w innym państwie — jednym z często spotykanych przykładów jest np. mieszkanie i praca w jednym kraju przy jednoczesnym czerpaniu zysków z wynajmu nieruchomości w drugim. Jak rozliczać takie zarobki? Czy cały dochód rozliczamy wyłącznie w kraju, w którym jesteśmy rezydentem podatkowym? Warto poznać odpowiedzi na te pytania, ponieważ kara za nierozliczenie podatku może być dotkliwa.

  • Czym jest rezydencja podatkowa? Rezydentem podatkowym danego państwa jest osoba, która posiada na jego terytorium ośrodek interesów życiowych (np. miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobytu małżonka czy małoletnich dzieci) lub spędza tam co najmniej 183 dni w roku podatkowym — jest tak zarówno w Polsce, jak i w UK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto sprawdzić szczegółowe zasady ustalania rezydencji podatkowej w danym państwie.
  • Jak rezydencja podatkowa wpływa na rozliczanie dochodów z zagranicy? Kwestia właściwego wskazania państwa, w którym jesteśmy rezydentem, jest o tyle istotna, że decyduje o tym, z jakich dochodów musimy się w nim rozliczać. Np. jako rezydent UK musimy w Wielkiej Brytanii rozliczać całe przychody z pracy, również te uzyskane za granicą, a w przeciwnym razie opodatkowaniu podlega jedynie dochód osiągnięty na terenie UK.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii i w Polsce przypada w innych terminach. W UK zaczyna się 6 kwietnia i trwa do 5 kwietna kolejnego roku, za to w Polsce jest zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Rozliczenie dochodu z zagranicy w UK

Jeśli jako brytyjski rezydent podatkowy podlegamy opodatkowaniu w UK, musimy zgłosić dochody z zagranicy (np. za pracę za granicą, inwestycje zagraniczne czy wynajem nieruchomości) w swoim rozliczeniu podatkowym Self Assessment za dany rok podatkowy i zapłacić od nich podatek dochodowy.

W przypadku podwójnego opodatkowania (czyli dochodu podlegającego opodatkowaniu zarówno w UK, jak i w miejscu jego uzyskania) możliwe może być skorzystanie z ulgi podatkowej, by odzyskać część lub całą kwotę zapłaconego podatku.

  • Ważne! W Wielkiej Brytanii jako zagraniczne dochody uznaje się zarobki uzyskane poza terytorium Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Jaka jest kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy w UK?

Brak zgłoszenia zagranicznych dochodów w deklaracji podatkowej w przypadku wykrycia może skutkować nie tylko koniecznością uregulowania całej zaległej kwoty podatku, ale też nałożeniem kary za nierozliczenie się z HMRC (może być to nawet dwa razy tyle, ile wynosi kwota podatku do zapłaty).

Kary możemy otrzymać m.in. za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie (failure to file on time), za niezawiadomienie o dochodach podlegających opodatkowaniu (failure to notify) czy za dostarczenie niedokładnych informacji (inaccuracy).

Warto też być świadomym tego, że od 6 kwietnia 2011 kary nakładane przez brytyjski urząd skarbowy, czyli HMRC, mogą być wyższe w przypadku spraw dotyczących dochodów z zagranicy.

Co wpływa na wysokość kary za brak rozliczenia podatku od zagranicznego dochodu?

Wysokość kary za nierozliczenie się z dochodu z zagranicy zależy m.in.: od stawek obowiązujących w danym roku podatkowym, kraju uzyskania dochodu, rodzaju kary, a także, co istotne, od podejścia podatnika. Co to oznacza?

Należność wobec HMRC będzie wyższa, jeżeli nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych zostaną uznane za celowe i wynikające z ukrywania informacji, z kolei niższa może być w przypadku samodzielnego zgłoszenia posiadania zaległego podatku do opłacenia przed wykryciem tego faktu przez urząd.

Co zrobić w przypadku nierozliczonych dochodów z zagranicy w UK?

Najlepszym sposobem na uniknięcie kar za nierozliczenie się z zagranicznych zarobków jest oczywiście dbanie o to, by wszystkie zobowiązania podatkowe zgłaszać i spłacać we właściwym terminie. Co jednak jeśli, np. z niewiedzy lub przypadkowo, jakaś informacja zostanie pominięta w zeznaniu podatkowym?

W takiej sytuacji najlepiej niezwłocznie poinformować o tym urząd — szybkie i dobrowolne zgłoszenie stanowi dobrą podstawę do obniżenia potencjalnych kar. Zdecydowanie nie warto ignorować problemu, licząc, że nie zostanie wykryty, ponieważ w przyszłości może okazać się bardzo kosztowny.

Co z rozliczaniem dochodów z UK w Polsce?

Osoby, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale jednocześnie pracują w UK, muszą rozliczać się w Wielkiej Brytanii z uzyskanego tam przychodu, a w Polsce z całego dochodu (zarówno uzyskanego w Polsce, jak i za granicą).

  • Ważne! Dokładna kwota należnego podatku uzależniona jest w tym przypadku od zasad wyszczególnionych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę i Wielką Brytanię.

Warto też pamiętać o możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty podatku z zagranicy. To możliwe np. jeśli od dochodu w UK odliczono podatek, mimo że jego całkowita kwota nie przekroczyła progu Personal Allowance.

Czy zarobki z zagranicy trzeba wykazać w Polsce?

Zagraniczny dochód trzeba wykazać w deklaracji podatkowej składanej do polskiego urzędu skarbowego. Dostarczyć należy PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG, w którym podaje się wysokość zagranicznego dochodu oraz zapłaconego podatku.

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?

Polski urząd skarbowy może otrzymać informacje o dochodach danego podatnika w UK w ramach systemu automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych (CRS). System pozwala korzystającym z niego państwom na zbieranie informacji finansowych dotyczących zarobków uzyskanych na ich terenie przez osoby, które nie są rezydentami i przekazywanie ich do urzędów w państwach odpowiadających rezydencji podatkowej takich osób.

Na tej samej podstawie HMRC może uzyskać informacje o dochodach swoich rezydentów w Polsce.

Jaka jest kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy w Polsce?

W przypadku podania nieprawdziwych informacji, zatajenia lub niedostarczenia informacji istotnych dla prawidłowego wyliczenia podatku podatnik w Polsce może podlegać karze grzywny (do 720 stawek dziennych) i/albo karze pozbawienia wolności.

  • Stawka dzienna ustalana jest przez sąd na podstawie m.in. dochodów i możliwości finansowych podatnika z zachowaniem obowiązujących prawnie limitów dla minimalnej i maksymalnej kwoty.

Potrzebujesz pomocy z rozliczeniem podatków w UK?

Jako biuro rachunkowe z wieloletnim doświadczeniem, doskonale rozumiemy, że samodzielne rozliczenie zagranicznych dochodów w UK może sprawiać sporo trudności. Właśnie dlatego oferujemy naszym klientom pełne wsparcie, dzięki czemu mają pewność, że opłacili wszystkie należne podatki w terminie i skorzystali z przysługujących im ulg podatkowych. Zapraszamy do kontaktu — chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci lepiej zrozumieć Twoje finanse.