Z końcem 2020 roku kończy się okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii, podczas którego określone mają zostać ostateczne warunki współpracy na linii Londyn, a Unia Europejska. O tym, że Wielka Brytania wystąpiła z UE, wiemy już od kilkunastu miesięcy, natomiast prawie do samego końca okresu przejściowego, niejasne były warunki tego podziału. Teraz, jednak kiedy od daty końca negocjacji dzielą nas zaledwie dni, znamy więcej szczegółów postanowień Brexitu i możemy zadbać o przygotowanie się na nadchodzącą nową rzeczywistość. Co nas czeka od 1 stycznia 2021? Przekonajmy się.

Transport oraz sytuacja graniczna


Jedną z bardziej dotkliwych zmian, jakie wejdą w życie od stycznia 2021, jest wprowadzenie punktowego systemu imigracyjnego, który bezpośrednio wpłynie na osoby chcące podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, zamieszkać lub studiować na jej terenie.

Z końcem roku zakończy się swobodny przepływ ludzi pomiędzy UE, a UK. Status obywateli pochodzących z krajów Unii będzie wyrównany do przedstawicieli pozostałych państw. Oznacza to, że pobyt trzeba będzie ubiegać się o zgodę na pobyt, w postaci wizy, jeżeli przekraczać on będzie 6 miesięcy.

Bez ubiegania się o wizę będzie można odwiedzić Wyspy Brytyjskie tylko poniżej tego okresu i w celach turystycznych, biznesowych, prywatnych lub służbowych.

Status obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii

Niezwykle istotną informacją dla osób z paszportem Unii Europejskiej aktualnie mieszkających i przebywających w Wielkiej Brytanii jest fakt, że jeżeli chcą pozostać na stałe w UK, muszą złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Status ten pozwoli im legalnie pozostać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021, kiedy to upływa ostateczny termin składania wniosków.

Status obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii

Niezwykle istotną informacją dla osób z paszportem Unii Europejskiej aktualnie mieszkających i przebywających w Wielkiej Brytanii jest fakt, że jeżeli chcą pozostać na stałe w UK, muszą złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Status ten pozwoli im legalnie pozostać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021, kiedy to upływa ostateczny termin składania wniosków.

Poradnik dla przedsiębiorców współpracujących z UK

Istnieją cztery rodzaje biznesów, które zostaną dotknięte końcem okresu przejściowego i będą musiały zmienić charakter swojej współpracy z Wielką Brytanią:

  • sprzedające towary do UK lub świadczący tam usługi,
  • kupujące towary lub usługi świadczone przez brytyjskie przedsiębiorstwa,
  • wykorzystujące materiały i towary pochodzące z Wielkiej Brytanii w wymianie handlowej w ramach systemów preferencyjnych z krajami partnerskimi Unii Europejskiej,
  • dokonujące transportu towarów przez terytorium UK.

Nie wszystkie przepisy zostały jeszcze ustalone, ale jeżeli Twój biznes mieści się w jednej z tych czterech kategorii, możesz spodziewać się m.in. konieczności składania orzeczeń celnych przy imporcie/eksporcie towarów, zgłaszania danych celnych dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony, potrzeby uzyskania pozwolenia na eksport/import niektórych towarów, dodatkowych formalności związanych z akcyzą w UK, oraz zmian w rozliczaniu podatku VAT. Aby poznać szczegóły obowiązujących Cię nowych zasad wymiany gospodarczej, skontaktuj się ze swoimi kontrahentami, ośrodkami doradczymi działającymi w Twoim obszarze, i bądź na bieżąco z komunikatami pojawiającymi się na stronie Komisji Europejskiej.

Nie ma co czekać na koniec okresu przejściowego i urzeczywistnienie się Brexitu, czas, by działać, jest teraz. Przygotuj odpowiednie dokumenty, wnioski lub procedury operacyjne w Twoim przedsiębiorstwie i nie daj się zaskoczyć we współpracy z Wielką Brytanią w 2021 roku.

Źródła:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_pl

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.pl

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en