Pierwszego stycznia procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ostatecznie zakończyła się wraz z upłynięciem ustalonego wcześniej okresu przejściowego. Nastała więc nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza w Europie, która zmieniła wygląd umów handlowych pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem. By móc kontynuować dotychczasową współpracę przygotowano nową umowę o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Londynem. Jak będzie wyglądać wymiana handlowa po Brexicie? Jakie zmiany czekają na uczestników tej wymiany? Przekonajmy się. 

Zmiany dotyczące drogowych przewozów towarowych

Od początku roku 2021 przewoźnicy z Polski będą mogli wykonywać przewozy bez ograniczeń zarówno do i z Wielkiej Brytanii, jak i do i z Unii Europejskiej, pod warunkiem, że będą posiadać licencję przewozową, a jej wypis będzie znajdował się fizycznie w pojeździe. 

Dodatkowo przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich mają prawo wykonać dwie operacje kabotażowe w ciągu tygodnia na terenie UK. Można więc śmiało powiedzieć, że eksport towarów do Wielkiej Brytanii nie jest zagrożony. Na terenie Zjednoczonego Królestwa będą również uznawane dokumenty UE, które dotychczas były wymagane przy wykonywaniu przewozów drogowych. Kolejnym ważnym prawem, które zawarto w umowie o handlu i współpracy, jest możliwość wykonywania przewozów do i z państwa trzeciego, pod warunkiem wykonania pierwszej jazdy ładownej. Wprowadzone jednak zostaną nowe zasady organizacji ruchu na granicy z Unią Europejską. 

Tłumaczymy sprawę VAT i akcyz

Zmiany związane z podatkiem VAT będą najbardziej uciążliwe dla obrotu towarowego, ponieważ wewnątrzwspólnotowe dostawy zostaną zamienione na eksport polski lub import. 

Oznacza to rozliczanie VATu w kraju UE, do którego następuje import towarów z Wielkiej Brytanii. Z kolei towary eksportowane z Polski do UK będą podlegać zerowej stawce VAT na terenie Unii Europejskiej, ale przy transporcie do Wielkiej Brytanii będą podlegać lokalnie obowiązującym wymogom VAT. Zmianie ulegną również zasady oraz procedury w zakresie podatku VAT w związku z transakcjami realizowanymi ze Zjednoczonym Królestwem. 

Dodatkowe formalności czekają również przedsiębiorstwa, które importują lub eksportują towary akcyzowe, czyli alkohol, paliwa, oraz tytoń. Przywóz takich towarów będzie traktowany jako import, który będzie można objąć procedurą zawieszenia poboru akcyzy, do czego będzie konieczne skorzystanie z instytucji zarejestrowanego wysyłającego. 

Jak łatwo można więc zauważyć, podatki w Anglii po zawarciu umowy o handlu i współpracy uległy znacznemu skomplikowaniu, ale nadal mogą być korzystne dla firm z siedzibą w Unii Europejskiej, po dopełnieniu stosownych formalności i uzyskaniu odpowiednich praw. 

Nowe postanowienia odnośnie transportu lotniczego i morskiego

Nie tylko charakter lądowego transportu handlowego uległ zmianom po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, również reguły transportu lotniczego i morskiego zostały zmienione. 

Na szczęście, podpisana umowa utrzymuje łączność lotniczą pomiędzy UE a UK, po zakończeniu okresu przejściowego. Umowa zakłada kilka praw, które przysługują przewoźnikom lotniczym, są to: 

  • prawo do zatrzymywania się w celach niehandlowych, 
  • prawo do wykonania przelotu bez lądowania, 
  • prawo do lądowania przewoźników w celu wykonania nieregularnych oraz regularnych usług transportu lotniczego. 

Mogą zostać również podpisane indywidualne umowy pomiędzy krajami członkowskimi UE a Wielką Brytanią, dotyczące przelotów i prawa do lądowania na ich terytorium. Określone zostały także zasady bezpieczeństwa transportu lotniczego. 

Jeżeli chodzi o transport morski, umowa zakłada współpracę pomiędzy obiema stronami na zasadzie nieograniczonego dostępu do handlu morskiego i międzynarodowych rynków morskich. Oznacza to, że statki UE i UK będą traktowane identycznie w kontekście dostępu do portów oraz korzystania z ich infrastruktury, morskich usług pomocniczych i miejsc do cumowania statku handlowego.  

Wyjaśniamy zmiany dotyczące ceł 

Zawarcie umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, oznacza, że stawki celne podczas wymiany handlowej będą na poziomie 0%. Wprowadzono także szereg różnych uproszczeń dotyczących handlu. 

By móc jednak skorzystać ze stawki celnej 0%, konieczne będzie dopełnienie formalności celnych w związku z przewozem towarów pomiędzy UE a UK, czyli udokumentowanie pochodzenia towarów oraz rozliczenie VAT lub podatku akcyzowego na podstawie zasad importu i eksportu. 

Brexit sprawił, że powrócił obowiązek składania zgłoszenia celnego przy imporcie, eksporcie, jak i w przypadku przemieszczania się przez terytorium Wielkiej Brytanii. Przewóz części towarów (odpadów, organizmów modyfikowanych genetycznie i chemikaliów) będzie możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu specjalnego pozwolenia.  

Podsumowanie

Brexit zmienił drastycznie wygląd wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jednak ustalenia umowy o handlu i współpracy zapewniają firmy handlowe, że najważniejsze towary eksportowane z Polski nadal trafią na rynek brytyjski i odwrotnie. Trzeba przygotować się na zwiększoną biurokrację i chaos na początku obowiązywania nowego porządku, ale miejmy nadzieję, że przewoźnicy niedługo przyzwyczają się do nowych zasad.