Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią od stycznia 2021 roku, czyli z końcem okresu przejściowego Brexitu, zmieniła się nie do poznania. Zmianie uległy zasady opodatkowania, przepisy dotyczące importu oraz eksportu, jak i wymogi administracyjne dotyczące odpraw celno-granicznych. Co jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć i jak zmieniła się codzienność biznesowa w handlu z UK? Jakich skutków tych zmian można się spodziewać? Sprawdźmy.

Nowe formalności celne

Od 2021 roku Wielka Brytania przestała być w unii celnej z UE, z wyjątkiem specjalnych rozwiązań na granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. W związku z tą zmianą wymagane przez Unię Europejską formalności celne będą miały zastosowanie do wszystkich towarów importowanych lub eksportowanych z UK. Oznacza to, że zarówno po stronie UE jak i UK będą prowadzone kontrole na podstawie procedur w przypadku transportu towarów z państw trzecich i do tych państw.

Bezpośrednim skutkiem nowych formalności celnych będzie wydłużenie czasu transportu towarów oraz skomplikowanie się biurokracji związanej z przekraczaniem granic. Każdy handlowiec od 2021 roku będzie potrzebował numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Jak uzyskać numer EORI? Stosowny wniosek oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.puesc.gov.pl.

Podatek VAT i cło

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w świetle zmian związanych z brexitem, towary unijne przewożone z Polski do Wielkiej Brytanii muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Po zakończeniu procedury wywozu i opuszczeniu przez towary obszaru celnego Unii przedsiębiorca otrzymuje komunikat elektroniczny IE599, stanowiący dowód w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

Z kolei w tranzycie, towary powinny się przemieścić pomiędzy UE a UK w ramach procedury tranzytu. To od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z procedur, wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS lub procedury TIR.

Charakter podatku VAT również uległ zmianie od stycznia 2021 roku, z wyjątkiem wymiany handlowej z Irlandią Północną. Według Ministerstwa Finansów takie transakcje jak wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów oraz sprzedaż wysyłkowa (B2C) nie będą miały miejsca, zamiast tego wystąpi eksport/import towarów. Jeżeli interesują Cię zmiany dotyczące VAT w Wielkiej Brytanii, zapoznaj się z naszą szczegółową analizą, którą prezentujemy w jednym z naszych artykułów.

Akcyza

Gdy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, zmianie uległy również regulacje dotyczące handlu towarami objętymi akcyzą. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że aktualnie towary, których dotyczą te przepisy to: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby energetyczne, energia elektryczna, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie oraz samochody osobowe. Podatek akcyzowy obejmujący wyroby akcyzowe będzie należny przy przywozie tych towarów na terytorium UE i pobierany przy dopuszczeniu do obrotu. Jest to obciążenie, które zauważy każda firma w Anglii po brexicie eksportująca wyroby akcyzowe.

Gdzie szukać dodatkowych informacji oraz pomocy dla przedsiębiorców?

Polacy po brexice poszukują szczegółowych informacji dotyczących zmian i nowych zasad współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Ze względu na to, że umowa pomiędzy Londynem a UE została zawarta stosunkowo niedawno, w przepisach można spotkać się z lukami lub z niedopracowanymi procedurami. Gdzie więc szukać dodatkowych informacji?

Na stronie www.brexit.gov.pl, specjalnym portalu rządowym przygotowanym, by pomóc Polakom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, publikowane są informacje na temat kluczowych zmianach dla przedsiębiorców, dodatkowe zalecenia, linki do stron z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymiany handlowej.

Wielu przedsiębiorców próbuje dostosować się do zmian, jakie spowodowała relacja brexit a handel. Nowe przepisy, procedury oraz podatki z pewnością wprowadzą chaos w stosunkach pomiędzy UE i UK, ale z czasem uczestnicy wymiany handlowej powinni się przyzwyczaić do nowego porządku.