Konsekwencje kryzysu związanego z pandemią COVID-19 odbijają się na stanie całej światowej gospodarki, a co za tym idzie, odczuwalne są też przez indywidualnych przedsiębiorców, w tym również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie self-employed w UK. W celu ograniczenia skutków tej sytuacji powstały rządowe programy wsparcia, zarówno te skierowane do firm LTD w UK, jak i osób samozatrudnionych.

Jak wygląda wsparcie dla samozatrudnionych?

Osoby samozatrudnione, których działalność ucierpiała w związku z koronawirusem mogą liczyć na przyznanie pomocy finansowej w ramach programu SEISS (Self-Employment Income Support Scheme). Jest to Program Wspierania Dochodu Samozatrudnienia, który pozwala na otrzymanie dotacji finansowej, a jego głównym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu swojej działalności.

Obecnie przyznawana jest druga tura dotacji, a wysokość przyznanej kwoty wyliczana jest na podstawie osiąganych zysków osoby samozatrudnionej. Wynosi ona 70% średnich miesięcznych zysków z działalności, wypłaconych jednorazowo za okres 3 miesięcy (maksymalna możliwa do uzyskania kwota to 6 570 GBP). Jest to zmiana w stosunku do pierwszej tury, w ramach której przyznawane środki wynosiły 80% średnich miesięcznych zysków (przyjmowanie wniosków o pierwszą dotację zakończyło się 13 lipca 2020 roku).

Rządowa pomoc dla przedsiębiorców – kto może ją otrzymać?

Możliwość skorzystania z rządowego wsparcia z programu SEISS mają osoby samozatrudnione, które spełniają poniższe warunki:

  • 14 lipca lub później ich działalność ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa,
  • działalność handlową prowadzili w roku podatkowym 2018/19, a swoje zeznanie podatkowe za ten okres złożyli najpóźniej 23 kwietnia 2020 r.,
  • działalność handlową prowadzili w roku podatkowym 2019/2020,
  • planują kontynuowanie działalności handlowej w roku podatkowym 2020/21.

Wniosek o dotację weryfikowany jest przez HMRC na podstawie zeznania podatkowego za rok podatkowy 2018/19 (warunki kwalifikacji: dochód z działalności nieprzekraczający 50 000 GBP, dochód z działalności musi wynosić co najmniej tyle samo, co dochód niehandlowy). Jeśli zeznanie za rok podatkowy 2018/19 nie spełnia warunków kwalifikacji do programu, weryfikowane są zeznania za lata: 2016/17, 2017/18, 2018/19.

Czy w dalszym ciągu możliwe jest otrzymanie wsparcia w ramach SEISS?

Obecnie przyjmowane są wnioski o drugą turę dotacji, dotyczące przedsiębiorców, którzy w związku z COVID-19 ponieśli straty 14 lipca lub później. Wnioski można składać do 19 października 2020 roku, możliwe jest więc w dalszym ciągu zgłoszenie się do programu SEISS i otrzymanie wsparcia finansowego dla swojej działalności.

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii i masz wątpliwości związane z tym, czy kwalifikujesz się do otrzymania rządowego wsparcia lub tego, jak je otrzymać, specjaliści pracujący w naszym biurze rachunkowym w Londynie będą w stanie wskazać Ci dostępne możliwości. Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań!