Panująca obecnie na całym świecie pandemia koronawirusa ogromny wpływ ma również na stan światowej gospodarki – by zapobiec fali upadłości oraz rosnącemu bezrobociu, rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się na podjęcie daleko idących kroków mających na celu wspieranie przedsiębiorców w utrzymaniu swoich firm na rynku. Jak jednak wygląda program wsparcia i na co mogą liczyć brytyjskie firmy? Poniżej omawiamy przykładowe możliwości pomocy.

Coronavirus Job Retention Scheme

Głównym celem programu jest ograniczenie zwolnień, dzięki dopłatom do wynagrodzeń pracowników przebywających na bezpłatnym urlopie z powodu koronawirusa. Od 1 września w ramach programu rządowa pomoc wyniesie 70% pensji (z górną granicą na poziomie £2,187.50), pokrycie pozostałej kwoty (pracownik powinien otrzymać 80% swojego wynagrodzenia do kwoty £2,500) jest obowiązkiem pracodawcy.

Dopłaty można uzyskać do pensji pracowników, którzy przebywali na bezpłatnym urlopie przez 3 kolejne tygodnie w okresie od 1 marca do 30 czerwca, a wniosek o wsparcie został złożony przed 31 lipca. Przewidywane zakończenie programu dopłat to 31 października 2020 roku.

Zwrot Statutory Sick Pay

Pracodawca, który wypłacił chorobowe pracownikowi, który świadczenie takie uzyskał z powodu koronawirusa, może uzyskać zwrot wypłaconych środków za okres do 2 tygodni. Do wsparcia w tej postaci mają prawo firmy zatrudniające do 250 pracowników (liczba ta obejmuje wszystkie formy zatrudnienia, w tym też osoby pracujące na niepełny etat oraz umowy na czas określony).

Odroczenie podatku VAT

Jednym z elementów pakietu wsparcia firm była możliwość odroczenia płatności podatku VAT w UK – odroczenie dotyczyło rozliczenia podatku w UK za okres od 20 marca do 30 czerwca 2020 roku, a należny podatek należy spłacić w całości najpóźniej 31 marca 2021 roku. Zasady rozliczenia podatku VAT za okres nieobjęty możliwością odroczenia nie ulegają zmianie.

Self-Employment Income Support Scheme

Na pomoc rządu może liczyć nie tylko firma LTD w UK, ale również osoby samozatrudnione. Dla osób prowadzących działalność w formie self-employed w UK powstał program gwarantujący wsparcie finansowe przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa ucierpiała z powodu COVID-19. Obecnie przyjmowane są wnioski o drugą dotację – program pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości 70% średnich miesięcznych zysków handlowych wypłacanych za okres 3 miesięcy do granicy £6,570. Wniosek można złożyć najpóźniej 19 października 2020.

Dzięki wsparciu finansowemu możliwe jest uniknięcie problemów z wypłacalnością firmy oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia na niezmienionym poziomie. W PolAccount pomożemy Ci nie tylko w kwestiach związanych z podatkami w UK oraz zwrotem podatku z UK, ale też przedstawimy optymalne rozwiązania dla Twojej firmy – nasze biuro rachunkowe w Londynie świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi również w obecnych, trudnych czasach, zachęcamy więc do kontaktu, jeśli uważasz, że możemy pomóc również Twojej firmie.