HMRC odpowiada w Wielkiej Brytanii m.in. za pobór podatków i składek na National Insurance, a także wypłacanie zasiłków, np. zasiłku na dziecko. Jest to więc urząd, z którym ma styczność każda osoba pracująca lub prowadząca na Wyspach działalność. Nie każdy jednak wie, że po początkowej rejestracji, zgłaszać należy także wszystkie zmiany w danych osobowych. Nie są one wprowadzane automatycznie, dlatego aktualizacja informacji dotyczących np. adresu wymaga poinformowania odpowiedniego departamentu HMRC. Jak zmienić adres w HMRC? Kiedy poinformować urząd o zmianie nazwiska? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Jakie zmiany w danych osobowych należy zgłosić do HMRC?

Zgłoszeniu do HMRC podlegają wszystkie zmiany danych osobowych oraz informacji, które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację podatkową, sposób rozliczania się z urzędem czy prawo do pobierania zasiłku. Obowiązkiem objęte są więc:

  • zmiana nazwiska,
  • zmiana adresu,
  • zmiana w wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu,
  • zmiana płci,
  • zmiany w związku lub rodzinie, np. ślub lub śmierć partnera.

Kto informuje HMRC o zmianie danych osobowych?

Obowiązek ten dotyczy zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracowników. Co ważne, osoby zatrudnione muszą pamiętać, że poinformowanie o zmianie danych pracodawcy nie jest wystarczające — nowy adres w dokumentach składanych do HMRC przez pracodawcę nie powoduje automatycznej aktualizacji informacji na indywidualnym koncie podatkowym pracownika. W tym celu pracownik powinien skontaktować się z urzędem i zgłosić zmiany osobiście.

Aktualizacji Twoich danych osobowych może dokonać również upoważniony przez Ciebie agent podatkowy, na przykład biuro rachunkowe w Londynie.

Kiedy należy poinformować HMRC o zmianie danych osobowych?

O zmianie adresu i/lub nazwiska HMRC należy poinformować dopiero, gdy zmiana ta faktycznie wejdzie w życie. Oznacza to, że z urzędem powinieneś skontaktować się dopiero po tym, jak się przeprowadzisz lub zmienisz nazwisko.

W jaki sposób zgłosić zmianę danych osobowych w HMRC?

Zgłoszenia zmian w danych osobowych w Wielkiej Brytanii można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do wydziału HMRC, w którym chcesz podać nowe dane, lub korzystając z rządowej platformy internetowej Government Gateway. Dzięki temu cały proces można zakończyć sprawnie i bez wychodzenia z domu.

Po złożeniu zgłoszenia online HMRC wprowadzi do Twojego osobistego konta nowe dane, do których dostęp będą miały wszystkie wydziały, zajmujące się Twoimi sprawami, np. income tax, national insurance, child benefit itd.

Zmiana adresu w HMRC

Po zmianie miejsca zamieszkania swój nowy adres musisz zgłosić w HMRC. W tym celu możesz:

  • zadzwonić do właściwego dla swojej sprawy wydziału (kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 8 do 16, wyłączając dni wolne od pracy. Zanim zadzwonisz przygotuj swój numer National Insurance lub UTR w przypadku Self Assessment)
  • zalogować się na platformie Government Gateway korzystając ze swojego loginu i hasła i wprowadzić nowe dane.

Zmiana nazwiska w HMRC

Tak samo, jak przy zmianie adresu, o zmianie imienia i/lub nazwiska urząd poinformujesz telefonicznie lub online. HMRC może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych dokumentów potwierdzających zmianę danych przed zaakceptowaniem zgłoszenia.

Jeśli zmienisz płeć, Twoje imię zostanie zmienione automatycznie.

Czy otrzymam potwierdzenie z HMRC o zmianie danych?

Tak, po zmianie danych HMRC wyśle na Twój adres mailowy potwierdzenie dokonanych zmian. Możliwe jednak, że z jakiegoś powodu zgłoszenie nie zostanie przyjęte, w takiej sytuacji urząd skontaktuje się w celu uzyskania dodatkowych informacji, np. dokumentów, które pozwolą na rozwianie wątpliwości i aktualizację Twoich danych personalnych.

Podsumowanie

Jak widać zmiana adresu/nazwiska w UK nie musi być czasochłonna i skomplikowana! Warto więc zadbać o to, by dane w urzędzie zawsze były aktualne — to istotne, ponieważ jeżeli z powodu własnego niedopatrzenia nie dotrze do nas korespondencja urzędowa lub upomnienie, konsekwencje braku odpowiedzi czy przekroczenia terminu odpowiedzi/zapłaty/rozliczenia spadną na nasze barki.