Założenie spółki Ltd. w UK jest całkiem prostym procesem, szczególnie jeśli korzystamy z pomocy specjalistycznej firmie. Jednak po jakimś czasie może się okazać, że rozwiązanie nie do końca się nam sprawdza. Nie każda spółka osiąga wystarczająco duży przychód, a utrzymanie jej jednak kosztuje. Wiedza o tym, jak zamknąć spółkę Ltd. jest więc tak samo ważna.

Wybór ścieżki

Zamknięcie spółki Ltd. nie jest skomplikowanym procesem. Można dokonać tego samodzielnie, lub skorzystać z pomocy firmy (takiej jak Polaccount). By zakończyć działalność spółki, należy powiadomić urzędy Companies House i HMRC. W UK proces ten nie zajmuje również dużo czasu. Może się on odbyć na jeden z dwóch sposobów:

  1. Sprzedaż udziałów
  2. Zamknięcie spółki

Którąkolwiek decyzję podejmiemy, każda z nich będzie się wiązała z odstąpieniem od obowiązków sprawozdawczych, co pozwoli nam uniknąć kar za nieskładanie wymaganych prawnie dokumentów. W tym momencie skupimy się na zamknięciu spółki Ltd.

Warunki zamknięcia

Aby móc rozpocząć procedurę zamknięcia spółki Ltd., należy spełniać wszystkie następujące warunki:

  • W ciągu ostatnich trzech miesięcy spółka nie sprzedawała towarów ani usług
  • W ciągu ostatnich trzech miesięcy nazwa spółki nie uległa zmianie
  • Spółka nie jest w stanie likwidacji
  • Nie zainicjowano procedury CVA (Company Voluntary Arrangement) z wierzycielami spółki

Obowiązki formalne

Czeka na nas wypełnienie formularza wykreślenia spółki. Kopię tego dokumentu należy wysłać wierzycielom, pracownikom, menedżerom, udziałowcom i dyrektorom. Wszystkim pracownikom należy zapłacić wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy. Po poinformowaniu HMRC o zakończeniu działalności, należy zamknąć Payroll.

Majątek firmy powinien być rozdysponowany pomiędzy udziałowców. W przypadku nie dotrzymania tego warunku, majątek przechodzi na własność skarbu Państwa. Należy również pamiętać o wysłaniu sprawozdań finansowych oraz formularza Company Tax Return to HMRC.

Podatki

Przy zamknięciu spółki, należy zapłacić następujące podatki:

  1. Capital Gain Tax
  2. Income Tax

Wszelkie rachunki i faktury należy przechowywać do 7 lat, zaś dokumenty dotyczące ubezpieczenia społecznego pracowników do lat 40.

Wysłanie aplikacji

Do zamknięcia spółki wypełniamy aplikację DS01, który musi być podpisany przez większość jej dyrektorów. Jeśli Companies House, po sprawdzeniu aplikacji pod kątem formalnym, stwierdzi, że wszystko się zgadza, firma jest wykreślona po trzech miesiącach. Tym sposobem, spółka jest już ostatecznie zamknięta.