Choć rejestracja spółki lub jakiejkolwiek innej formy działalności gospodarczej w UK może być ekscytująca, ciężko jest mówić o niej nie wspominając o sytuacji, kiedy decydujemy się na zamknięcie jej. Niezależnie od powodu, w pewnym momencie może nastąpić sytuacja, kiedy jesteśmy zmuszeni zlikwidować naszą działalność. 

Możemy również po prostu stwierdzić, że nie chcemy działalności kontynuować – wtedy również istnieje wiele możliwości, jeśli chodzi o zamknięcie działalności. Niezależnie od formy działalności, którą prowadzimy, zamknięcie jej 

 

w UK jest podobnie proste, jak jej rejestracja.

Zamknięcie spółki LTD

Spółkę LTD można zamknąć na dwa sposoby – jednym z nich jest samodzielna likwidacja spółki, zaś drugim jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy – takiej jak Polaccount. Zamknięcie spółki LTD jest procesem dość prostym i szybkim, podobnie jak jej rejestracja, jednak zatrudniając do tego zadania profesjonalną firmę minimalizujemy ryzyko błędu.

Aby zamknąć spółkę LTD, należy się upewnić, że nasza spółka spełnia następujące warunki:

  • W ciągu ostatnich trzech miesięcy spółka nie sprzedała żadnych towarów ani usług
  • W ciągu ostatnich trzech miesięcy spółka nie zmieniła nazwy
  • Podmiot nie jest obecnie w stanie likwidacji
  • Wierzyciele spółki nie rozpoczęli procedury Company Voluntary Arrangement (CVA)

Niespełnienie powyższych warunków nie pozbawia nas całkowicie możliwości zamknięcia spółki, jednak w takim postępujemy zgodnie z inną procedurą.

Kluczowym elementem zamknięcia spółki LTD jest wykreślenie jej z rejestru Companies House. Aby tego dokonać, należy wypełnić formularz i przesłać jego kopie wszystkim udziałowcom, wierzycielem, pracownikom, oraz menedżerom. Należy uregulować wszelkie kwestie wobec pracowników, w tym ubezpieczenia, wynagrodzenie, itp.Majątek firmy powinien być rozdysponowany pomiędzy udziałowców, ponieważ w innym wypadku przechodzi on na własność Korony.

Zamknięcie samodzielnej działalności (self-employment)

Zakończenie samozatrudnienia wiąże się z wieloma formalnościami, które są inne od formalności wynikających z zamknięcia spółki LTD. Trzeba pamiętać o tym, że osoba samozatrudniona, która w rzeczywistości nie prowadzi już działalności gospodarczej, ale wciąż nie zamknęła formalnie swojej działalności, to wciąż jest ona zobowiązana do składania deklaracji podatkowych do HMRC.

Procedura wyrejestrowania samozatrudnienia wymaga indywidualnego podejścia, dlatego Polaccount pomoże ci w opracowaniu odpowiedniego planu finansowego oraz formalności administracyjnych i podatkowych.