Spółkę ltd w Wielkiej Brytanii, która jest wykazywana w rejestrze Companies House z adnotacją „Dissolved”, można uczynić ponownie aktywną. Pojawienie się takiej adnotacji występuje jako skutek dwóch przypadków, w sposób niezamierzony, czyli w przypadku niedopełnienia formalności wymaganych przez Companies House, lub gdy dyrektorzy spółki wyrazili chęć jej zlikwidowania wypełniając formularz DS01.

W jaki sposób przywrócić spółkę ltd, która została skreślona z rejestru? Przekonajmy się.

Wznowienie działalności handlowej oraz zwolnienie aktywów

Dlaczego warto starać się o przywrócenie aktywności spółki ltd? Powodów może być wiele, jednak najczęściej są nimi chęć wznowienia działalności handlowej i uwolnienie jej aktywów. Wznowienie działalności handlowej jest wyjątkowo atrakcyjne, kiedy dana branża aktualnie przeżywa rozkwit i istnieje szansa wznowienia działalności z korzyścią dla jej interesariuszy. Jeżeli jednak Twoim celem jest zwolnienie aktywów, zamiast pełnego przywrócenia, możesz zdecydować się na tymczasowe przywrócenie.

Jakie warunki należy spełnić, by móc odzyskać spółkę LTD?

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, by ubiegać się o administracyjne przywrócenie spółki ltd i zapewnienie jej ponownie aktywnego statusu w rejestrze. Rejestr spółek w UK wymaga:

  • wykreślenie musi nastąpić nie wcześniej niż w okresie sześciu lat od złożenia aplikacji,
  • spółka ltd w UK nie została rozwiązana przez jej udziałowców,
  • aplikacja o zmianę statusu powinna zostać złożona przez dyrektora lub udziałowca wykreślonej firmy,
  • spółka prowadzi działalność w okresie posiadania statusu „Dissolved”.

W momencie wypełnienia powyższych kryteriów zaleca się przystąpienie do procedury administracyjnej przywrócenia spółki, czyli Administrative Restoration

Administrative Restoration – krok po kroku

W większości przypadków, kiedy chcesz przywrócić spółkę ltd na podstawie przedstawionych wyżej warunków, warto zdecydować się na administracyjną procedurę powrotu do aktywności.

Procedura ta ma kilka kroków. Pierwszym z nich jest wypełnienie formularza RT01 (dokument można pobrać na rządowej stronie gov.uk) oraz uiszczenie opłaty rządowej w wysokości 100 funtów. Następnie należy dostarczyć wszystkie zaległe dokumenty, jak na przykład Accounts czy Annual Return. Ostatnim krokiem jest zapłacenie kar związanych z nieterminowych złożeniem wymaganych dokumentów. W przypadku, kiedy spółka posiada majątek konieczne będzie jeszcze przedstawienie listu z Bona Vacantia (odzyskanie własności majątkowej, procedura kosztuje około 65 funtów).

Alternatywa dla osób niespełniających warunków przywrócenia

Kiedy jednak nie spełniasz wyżej wymienionych warunków i Twoja spółka ltd w Anglii nie może przystąpić do procesu administracyjnego przywrócenia, będziesz zmuszony do zaangażowania prawników i złożenia wniosku do sądu. Koszt takiego wniosku oscyluje pomiędzy 500 a 800 funtów, nie wliczając opłat za obsługę prawną. Spółkę ltd, dzięki procesowi sądowemu, mogą przywrócić jej dyrektorzy, udziałowcy lub nawet osoby trzecie, jak pracownicy czy kontrahenci.

Jak długo trwa proces przywrócenia spółki LTD?

W praktyce przywrócenie spółki ltd w Wielkiej Brytanii trwa od około miesiąca do czterech miesięcy, zależnie od tego, na jaki proces przywrócenia się zdecydujesz. Administracyjne przywrócenie trwa znacznie krócej od dochodzenia zmian w rejestrze Companies House drogą sądową.

Przywrócenie spółki ltd w UK nie jest procesem czasochłonnym, ani skomplikowanym. Pomoc specjalistów biura rachunkowego z Londynu, dopełnienie wszelkich formalności i ewentualna konsultacja z prawnikiem, tyle wystarczy, by sprawić, że status Twojej działalności zmieni się na aktywny już za kilka tygodni.