Zmagasz się z trudnościami finansowymi?

Jesteś ścigany przez wierzycieli, komorników i HMRC o zwrot niezapłaconych rachunków i podatków?

Potrzebujesz pomocy, konsultacji ze specjalistą, ale masz obawy, ze nie zrozumiesz wszystkiego?

Polaccount Ltd współpracuje z ceniona, niezależną Brytyjska firma, która specjalizuje się reorganizacją przedsiębiorstw, borykających się z problemami finansowymi oraz procesami likwidacyjnymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasz partner (Insolvency Practioners) posiada doświadczenie w upadłości majątkowej firm polskich, zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Dyrektorzy czują się komfortowo, gdy mogą przedyskutować wszystkie zagadnienia dotyczące upadłości w ich ojczystym języku.

Proces likwidacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został ustanowiony według prawa w UK. Proces likwidacji rozpoczyna się od spotkania dyrektorów firmy, którzy to decydują się na likwidacje firmy i kończy na spotkaniu wierzycieli. Owe spotkania maja zazwyczaj miejsce w siedzibie firmy, która zajmuje się likwidacją, brytyjski odpowiednik syndyka upadłości majątkowej.

Jakie są zalety Likwidacji zgłoszonej przez dyrektora firmy:

  • Długami firmy, która jest w likwidacji zajmuje się polski odpowiednik syndyka masy upadłościowej (Insolvency Practitioner).
  • Wierzyciele, łącznie z HM Revenue & Customs, nie mogą żądać od firmy spłaty starych długów, ponieważ podlegają one likwidacji.
  • Dyrektorzy mogą nadal pełnić rolę dyrektorów firmy w UK.
  • Dyrektorzy mogą założyć nowe przedsiębiorstwo w tym samym obszarze lub sektorze.
  • Dyrektorzy mogą złożyć ofertę na zakup majątku spółki jeśli zechcą.
  • Pracownicy, w tym dyrektor, jeśli byli na liście płac, mogą wystąpić z roszczeniem o wypłatę z funduszu ubezpieczenia społecznego (National Insurance Fund) zaległych pensji, wynagrodzenia za okres urlopu, wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i wypłaty z tytułu zwolnienia w ramach redukcji etatów.
  • Spółka może pozbyć się zobowiązań leasingowych.

Proces ten to ratunek dla przedsiębiorstw, które mogą zacząć swoją działalność od nowa i bez zobowiązań.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w języku Polskim skontaktuj się z nami pod numer: 0208 764 64 11 lub 0208 767 27 96