Wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na założenie własnej firmy za granicą. Ciężko się dziwić, biorąc pod uwagę jak skomplikowane mogą być formalności związane z zakładaniem własnej działalności w Polsce, a nasza przynależność do Unii Europejskiej z pewnością otwiera przed nami wiele opcji, które niegdyś nie były dostępne. Najczęstszym wyborem takich przedsiębiorców jest Wielka Brytania, ze względu na to, jak wiele korzyści płynie z założenia spółki LTD.

Warto zacząć od tego, że założenie spółki w Wielkiej Brytanii jest o wiele prostsze, niż w Polsce. Na Wyspach Brytyjskich na założenie spółki LTD wystarczy zaledwie 13 dni (średnia europejska wynosi 32 dni). Według statystyki Banku Światowego, Wielka Brytania jest na piątym miejscu w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej na świecie.

Jednak korzyści się na tym nie kończą. Dzięki jej silnej pozycji gospodarczej, Wielka Brytania stanowi bardzo stabilne środowisko polityczne do robienia interesów, oferujące jednocześnie duży poziom elastyczności jeśli chodzi o jej rynek pracy, co sprawia, że nawet mieszkając poza granicami kraju nie natkniemy się na wiele przeszkód rozpoczynając w nim działalność gospodarczą.

Zakładając spółkę w Anglii mamy do wyboru parę opcji, jednak spółka LTD jest zdecydowanie najbardziej opłacalną jego formą. LTD jest skrótem od „limited”, co w przełożeniu na polski daje nam mniej więcej odpowiednik naszej sp. z o.o. Jej główną zaletą jest fakt, że pozwala ona nam oszczędzić na odprowadzaniu podatków, co jest niemożliwe np. w przypadku samo zatrudnienia (self-employed).

Kwota wolna od podatków jest w Wielkiej Brytanii znacznie wyższa niż w Polsce. W naszym kraju kwota ta obecnie wynosi ok. 6,6 tys. zł, natomiast w UK wynosi ona 11 tys. funtów, czyli ok. 55 tys. złotych. Jest to kwota przysługująca zarówno dyrektorowi, jak i każdemu pracownikowi spółki LTD. Dzięki temu firma może znacznie szybciej się rozwinąć.

Brytyjski system podatkowy jest bardzo stabilny i mocno nastawiony na pomoc biznesom. Dzięki temu nie potrzeba dużego kapitału, by założyć spółkę LTD – wystarczy już nawet 1 funt! Prostota i bezpieczeństwo systemu pozwala na zawarcie umowy, dzięki której można uniknąć podwójnego opodatkowania z Polską. Dodatkowo pracownicy urzędowi w Wielkiej Brytanii są bardzo przyjaźnie nastawieni do przedsiębiorców, tak więc możemy liczyć na bardzo pomocną obsługę przy minimum formalności.

Spółka LTD musi mieć co najmniej jednego dyrektora. Nie trzeba mieć żadnych formalnych kwalifikacji, by zostać dyrektorem spółki – wystarczy mieć ukończone 16 lat i nie być zdyskwalifikowanym z funkcji dyrektora przez sąd, ani być nierozliczonym z upadłości. Dyrektor spółki LTD jest jednocześnie jej pracownikiem, dzięki czemu korzysta ze wszelkich ulg podatkowych, jakie obowiązują zwykłych pracowników. Ma on również opcję pobierać wypłaty w formie dywidend, które pozwalają na nie pobieranie opłaty na NI, tax.

Brytyjski rząd bardzo mocno wspiera przedsiębiorców. Dlatego też ci, którzy zakładają na Wyspach spółki, mogą liczyć na szczególną opiekę, w tym darmowe profesjonalne doradztwo, szkolenia, itp. Kontrola takich spółek jest w tym kraju minimalna, ponieważ w takich realiach rząd nie uznaje jej za konieczną.

Warto też wiedzieć, że mając spółkę LTD, nie ponosimy osobistego ryzyka finansowego, ze względu na rozdzielność finansów spółki od finansów prywatnych. Wynika to z tego, że spółka LTD ma własną osobowość prawną, dzięki czemu w przypadku upadłości spółki, nie poniesiemy żadnych konsekwencji finansowych.

Ze względu na wszystkie wyżej wymienione czynniki, spółka LTD ma jeszcze jedną ogromną przewagę nad samozatrudnieniem – jest bardzo wiarygodna, co budzi ogólne zaufanie do marki.