Skip to main content Skip to search

Likwidacja spółek LTD w UK

Likwidacja spółek

Niezależnie od powodu, dla którego podejmiesz taką decyzję, zawsze może nastąpić moment, kiedy postanowisz zamknąć swoją spółkę limited. Możliwe, że spółka przestała przynosić odpowiednio wysokie przychody, lub po prostu nie jesteś już zainteresowany kontynuowaniem takiego trybu pracy. Pomożemy Ci wybrać właściwą drogę ku rozwiązaniu spółki.

 

Decydując się na rozwiązanie spółki LTD mamy dwie możliwości. Możemy zdecydować się na sprzedaż udziałów w spółce lub jej zamknięcie. Obydwie opcje są czasochłonne, jednak wybór jednej z nich jest konieczny, gdyż w przeciwnym razie nie unikniemy kar za nieskładanie dokumentów, które wymaga prawo. Poniżej opiszemy dokładnie proces zamknięcia spółki LTD.

 

Wniosek o skreślenie spółki z listy firm może złożyć dyrektor spółki (Company Director), jeśli jest tylko jeden, lub większość dyrektorów spółki, jeśli jest ich więcej. By zamknąć spółkę LTD, należy spełniać następujące warunki:

  • Spółka nie sprzedawała żadnych towarów ani usług w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o zamknięcie spółki,
  • W ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku spółka nie zmieniła nazwy,
  • Wobec spółki nie może odbywać się postępowanie upadłościowe (insolvency),
  • Spółka nie może być stroną ugody z wierzycielami (creditors) ani udziałowcami (shareholders).

 

Spółka musi spełniać wszystkie z powyższych warunków. W przeciwnym razie, pozostają inne opcje, jednak by w pełni wykreślić spółkę z rejestru Companies House, należy dopełnić pewnych formalności. Konieczne jest wypełnienie formularza wykreślenia spółki, po czym należy przekazać kopie do następujących podmiotów:

  • Udziałowcy (członkowie spółki) i dyrektorzy, którzy nie są sygnatariuszami wniosku,
  • Wierzyciele,
  • Pracownicy,
  • Menedżerzy.

 

Dodatkowo należy zadbać o to, aby wszyscy pracownicy otrzymali wynagrodzenie oraz składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy. Po poinformowaniu HMRC o zakończeniu działalności i wykreśleniu z rejestru, należy również złożyć wniosek o zamknięcie payrollu.

Przed wykreśleniem spółki z listy, zaleca się, aby rozdysponować jej majątek pomiędzy udziałowców, ponieważ w przeciwnym razie cały majątek przejdzie na własność skarbu Państwa (Crown). Ponieważ konta bankowe spółki zostają zamrożone, wykreślenie spółki LTD z listy spółek nie może być alternatywą dla procedury upadłościowej.

 

Po tym, jak Companies House otrzyma wniosek o wykreślenie spółki LTD z listy spółek, następuje sprawdzenie wniosku, w celu dowiedzenia jego autentyczności. Jest o tym poinformowana główna siedziba spółki LTD (Registered Office). Kopia wniosku zostaje umieszczona w publicznej dokumentacji spółki LTD. Wniosek zostaje później opublikowany w dzienniku urzędowym (Gazette), gdzie każdy zainteresowany może wnieść sprzeciw przeciwko zamknięciu spółki.

 

Jeśli spółka nie spełni wyżej wymienionych kryteriów lub stanie się niewypłacalna, wniosek o skreślenie spółki zostaje wycofany, za to wdrożona zostaje procedura upadłościowa. W takim przypadku można złożyć wniosek DS02, na którym konieczny jest podpis jedynie jednego dyrektora.

Sprawdź także nasz artykuł na blog o likwidacji spółki krok po kroku.