Emerytura – każdy z nas do niej dąży i chciałby ją zacząć jak najszybciej. System emerytalny w UK przeszedł wiele zmian w trakcie ostatniej dekady. Pracując na terenie Zjednoczonego Królestwa, możesz nie znać prawa pracy na tyle dobrze, by wiedzieć, czy instytucja wcześniejszej emerytury istnieje i na jakich warunkach działa. Ile lat trzeba pracować, by otrzymać emeryturę w Wielkiej Brytanii? Kiedy można przejść na emeryturę? Jeżeli zastanawiasz się, jakie formalności należy spełnić, by zostać emerytem w UK, oto wszystko, co powinieneś wiedzieć. 

Jaki jest aktualny wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii? 

System emerytalny na terenie Zjednoczonego Królestwa uległ znacznemu skomplikowaniu. Ustawowy wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii doświadczył radykalnych zmian od 2010 roku. Początkowo w latach 2010–2018 wiek emerytalny wzrósł najpierw do 65 lat dla kobiet, a następnie do 66, 67 i 68 lat zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jest to dość spora zmiana, a można się spodziewać dalszego wydłużania tej bariery, ponieważ istnieją plany dalszej zmiany wieku uprawniającego do emerytury państwowej.

Obecny wiek emerytalny w UK osiągany jest w różnym wieku i zależny jest od daty urodzenia. 

 • Urodzeni pomiędzy 06/10/1954 a 04/05/1960 wiek emerytalny osiągają w dniu 66 urodzin;
 • Dla urodzonych pomiędzy 05/05/1960 a 05/03/1961 emerytura zaczyna się, gdy przekroczą 66 lat, a dodatkowo wyliczone będą dodatkowe miesiące kalkulowane od daty urodzenia;
 • Urodzeni pomiędzy 06/03/1961 a 05/04/1977 emeryturę mogę rozpocząć, gdy przekroczą 67 lat;
 • Dla urodzonych pomiędzy 05/04/1977 a 05/04/1978 emerytura staje się możliwa w wieku 67 lat, a dodatkowo wyliczone zostaną dodatkowe miesiące kalkulowane od daty urodzenia;
 • natomiast wszyscy urodzeni po 06/04/1978 kwalifikują się do wieku emerytalnego, gdy przekroczą 68 lat.

Komu należy się emerytura w Wielkiej Brytanii?  

Wszystkie osoby legalnie pracujące na terenie Zjednoczonego Królestwa, mogą otrzymać emeryturę. Uzyskanie i wysokość świadczenia zależy od dwóch czynników:

 • stażu pracy, 
 • wieku. 

Wiek emerytalny w UK dla osób urodzonych po 5 kwietnia 1978 roku, będzie wynosił 68 lat, co oznacza, że będą mogły przejść na emeryturę w 2046 roku. Osoby urodzone wcześniej będą miały możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Staż pracy, wymagany, by móc przejść na emeryturę i otrzymać jej pełną wysokość to aktualnie 35 lat. Jednak osoby, które przepracowały w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat, mogą ubiegać się o część świadczenia, które często i tak będzie wyższe, niż emerytura wypłacana w Polsce. 

Rodzaje emerytur w UK 

Emerytura w Wielkiej Brytanii występuje w trzech różnych formach. Są to: 

 • State Pension (podstawowa emerytura państwowa) – rodzaj świadczenia emerytalnego najbardziej zbliżony do tego wypłacanego przez polski ZUS. Jest to emerytura wypłacana w takiej samej wysokości wszystkim opłacającym National Insurance (NI).
 • Personal Pension (prywatna emerytura) – jest to rodzaj zabezpieczenia emerytalnego, na które indywidualnie odkładamy pieniądze, pracując w UK, najczęściej w postaci funduszy emerytalnych lub jako oferta towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Workplace Pension (firmowy fundusz emerytalny) – nazywana również Company Pension lub Occupational Pension, czyli świadczenie emerytalne pochodzące z Twojego miejsca pracy. Każdy pracodawca w UK jest zobowiązany do zorganizowania funduszu emerytalnego, pobierając określony procent Twojej pensji i odkładając te pieniądze na poczet przyszłej emerytury.

Ile wynosi emerytura w UK?  

Aktualnie pełna kwota podstawowej emerytury państwowej (State Sension) wynosi 179.60 funtów tygodniowo. Wypłata tego świadczenia następuje po każdych kolejnych czterech tygodniach z opóźnieniem (czyli jest wypłacana za przeszłe, a nie przyszłe tygodnie, podobnie jak pensja). Wymagania do wypłacania pełnej kwoty są następujące:

 • minimum 10 lat opłaconych składek, by przejść na emeryturę w formie basic State Pension,
 • pełną emeryturę dostanie się mając 35 lat opłaconych składek na National Insurance.

Trzeba także pamiętać, że emerytura w Wielkiej Brytanii nie zacznie być wypłacana automatycznie. Należy złożyć stosowny wniosek, by wypłaty świadczenia zostały uruchomione. 

Ile wynosi emerytura w UK po 10 latach?  

Emerytura w UK po 10 latach pracy, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie State Pension, wynosiła w 2021 roku około 50 funtów tygodniowo. Jednak jest duża szansa, że pracując w UK, odkładałeś w tym czasie na emeryturę także w miejscu pracy.

Dokładną wysokość przewidywanej emerytury w UK możesz sprawdzić, logując się na stronie rządowej gov.uk (dokładnie, https://www.gov.uk/personal-tax-account), gdzie możesz na bieżąco sprawdzać ilość odłożonych pieniędzy na poczet emerytury. Warto wspomnieć także o tym, że lata składkowe w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz krajach, z którymi Wielka Brytania podpisała umowy o koordynacji świadczeń sumują się.

Emerytura, zanim upłynie 35 lat pracy – jak to wygląda?  

Zgodnie z założeniami rządu brytyjskiego, wysokość emerytury państwowej jest podnoszona z roku na rok. W pełnej wysokości jest ona wypłacana beneficjentom, którzy na swoim koncie mają 35 lat składkowych oraz osiągnęli obowiązujący wiek emerytalny. Posiadanie na swoim koncie mniej niż pełną ilość lat składkowych, a co najmniej dekadę, oznacza otrzymanie świadczeń w wysokości proporcjonalnej do liczby przepracowanych lat.

Przykładowo osoba, która przepracuje 10 lat, otrzyma w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego świadczenie w wysokości 10/35 części maksymalnej obowiązującej emerytury państwowej. Z kolei osoba, która posiada 20 lat składkowych, otrzyma świadczenie emerytalne w wysokości 20/35 części maksymalnej emerytury.

System emerytalny w Wielkiej Brytanii przeszedł w ostatnich latach sporą reformę. Teraz jednak system emerytalny w Wielkiej Brytanii nie ma przed Tobą żadnych tajemnic. Choć dla większości ludzi w wieku produkcyjnym, myśl o emeryturze jest odległą historią, to warto się zastanowić i już teraz zacząć planować odpoczynek na swoje późne lata.