Perspektywa mieszkania i pracowania w Wielkiej Brytanii wciąż napawa wielu Polaków optymizmem. Warto jednak wcześniej wiedzieć o tym, jakie wymogi formalne musimy spełniać. Jednym z nich jest posiadanie National Insurance Number (NIN). Jest to numer ubezpieczenia społecznego. Każdy jest unikalny i składa się z dwóch liter na początku, szeregu sześciu cyfr, oraz jednej litery na samym końcu. Bez takiego numeru nie otrzymamy pracy ani uprawnienia do zasiłków.

Kto może otrzymać NIN?

Aby uzyskać NIN, trzeba mieć ukończone 16 lat. Numer ten jest wydawany wtedy automatycznie osobom urodzonym w UK lub które w Wielkiej Brytanii zjawiły się w młodym wieku. Pozostali muszą udać się do National Insurance Office na spotkanie, w trakcei którego będą musieli potwierdzić swoją tożsamość oraz udokumentować fakt, że pracują lub zamierzają rozpocząć pracę w UK.

Dlaczego płacenie składek na NIN jest konieczne?

NIN jest odpowiednikiem polskiego ZUSu, więc płacenie składek na niego jest wymagane. Dzięki temu, że każdy posiada inny numer, HMRC może rejestrować wszelkie nasze zarobki i składki socjalne. Numer nigdy nie ulega zmianie – otrzymujemy jeden na całe życie, dzięki czemu HMRC ma dokładne informacje na nasz temat. Od tego, jak wysokie składki zostały zebrane na naszym koncie, zależy jak duże prawo będziemy mieli do zasiłków, oraz jak duża emerytura będzie nam przysługiwać.

Jakie zasiłki uzależnione są od składek NIN?

Od składek NIN zależą:

 • emerytura
 • zasiłek dla bezrobotnych (contribution-based Jobseeker’s Allowance)
 • zasiłek pośmiertny (Bereavement Allowance)
 • dofinansowanie dla osób o niskich zarobkach (contribution-based Employment and Support Allowance)
 • dodatek do emerytury (Second State Pension)
 • macierzyńskie (Maternity Allowance)
 • zasiłek dla osób niezdolnych do pracy ze względu na stan zdrowia (Incapacity Benefit)

Kategorie składek NIN

Składki NIN można podzielić na cztery kategorie.

 • Class 1 National Insurance Contributions (NIC) – płacone przez osoby zatrudnione na etacie; naliczane w wysokości 12% od dochodu z tygodniowych lub miesięcznych zarobków.
 • Class 2 NIC – płacone przez osoby samozatrudnione, £2,65 tygodniowo. Nie uprawniają nas one do Second State Pension i innych zasiłków, nie licząc Maternity Allowance i zasiłku dla bezrobotnych.
 • Class 3 NIC – płacone przez osoby, które nie zapłaciły wymaganej przez HMRC wysokości składek – płacą brakującą kwotę.
 • Class 4 NIC – również płacone przez osoby prowadzące własny biznes (Self-Employed).