Gdy chcemy mieszkać w Wielkiej Brytanii, warto znać formy rezydentury, które są dla nas dostępne. Warto jednak mieć na uwadze, że Brexit może wiele zmienić w tej kwestii. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak obecnie funkcjonuje stała rezydentura i co się zmieni po Brexicie.

Na obecnych warunkach, by otrzymać stałą rezydenturę, należy mieszkać na terenie UK przez pięć lat. Trzeba ten fakt udokumentować odpowiednim wnioskiem oraz dowodem tożsamości. Trzeba również opłacić koszt wyrobienia dokumentu (65 funtów), dołączyć zdjęcia paszportowe, oraz dowód opłacania podatków i składek NIN.

Posiadanie rezydentury stałej nie jest czymś obowiązkowym, ale przynosi wiele różnych korzyści. Są jednak przypadki, kiedy dokument potwierdzający rezydenturę jest konieczny, by potwierdzić to, że przebywasz na terenie UK przez dłuższy okres czasu:

  • posiadasz rodzinę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ale nie pochodzisz z tych rejonów,
  • chcesz ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie,
  • chcesz sponsorować wniosek o wizę swojego partnera zgodnie z prawem imigracyjnym,

Należy mieć na uwadze, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie tylko nie będzie możliwości wyrobienia nowej karty rezydentury, ale stare karty również stracą ważność. Obecnie nie ma żadnych konkretnych planów na program mający zastąpić kartę stałej rezydentury. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że Państwo zadba o swoich rezydentów i utworzy nowe możliwości dla imigrantów i ich rodzin, by na stałe przebywać na terenie królestwa.