W zeszłym roku trzy razy więcej Polaków wybrało powrót do kraju niż emigrację. Reemigranci wracający z Wysp stanowią znaczną większość. Niezależnie od kraju obecnego pobytu oraz powodu powrotu do kraju, osoby pracujące w Anglii mogą starać się o zwrot podatku.

Kto może otrzymać zwrot?

Osoby, które były otrzymały umowę o pracę i zapłaciły zbyt wysoką kwotę podatku mogą starać się o zwrot podatku. W praktyce są to w szczególności osoby, które nie przepracowały pełnego roku podatkowego, czyli od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. Warto pamiętać, że pracownicy w Wielkiej Brytanii nie muszą rozliczać się z podatku, dlatego też sami muszą się ubiegać o zwrot podatku.

Co należy zrobić?

Pierwszym krokiem do uzyskania nadpłaconego podatku jest wypełnienie formularza P85 do pobrania na stronie HM Revenue and Customs (HMRC). Należy zrobić to w sposób czytelny i kompletny, inaczej można napotkać na problemy. Poprawnie wypełniony formularz można odesłać już po powrocie do Polski. Do formularza należy załączyć oryginały dokumentów P45 wystawiane przez pracodawcę lub payslipów, czyli informacji przekazywanych przez pracodawcę. Drugi przypadek może jednak wydłużyć cały proces, dlatego warto poczekać na pełną dokumentację od pracodawcy. Jest on prawnie zobowiązany do wystawienia tych dokumentów, dlatego nie musisz się bać, że tego nie zrobi lub odmówi.

Kiedy należy wysłać dokumenty?

O zwrot można zacząć się ubiegać po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 6 kwietnia.   Dla osób, które wyjechały z Anglii, o zwrot podatku wprowadzono jednak udogodnienie. Mogą one składać deklaracje nawet w trakcie trwania roku podatkowego.

Jakie będą korzyści?

Kwota wolna od podatku w roku 2018 będzie wynosić niecałe dwanaście tysięcy funtów. Zwrot, jaki można uzyskać nie jest stała i zależy od uzyskanego dochodu i wysokości nadpłaconego podatku. Jednak dodatkowy przypływ dochodu zawsze się przyda.

W przypadku trudności ze zrozumieniem procedury lub wątpliwości co do uzupełnienia poszczególnych okienek, zainteresowany odzyskaniem nadpłaconego podatku może zwrócić się do firm wyspecjalizowanych w usługach księgowych lub są zajmujących się wyłącznie sprawami dotyczącymi uzyskiwania podatku. W skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z ich usług, aby mieć pewność, że deklaracja podatkowa zostanie rozpatrzona pozytywnie. Za takie usługi średnio płaci się od 5 do 15 procent wartości uzyskanego podatku.