Rozpoczynając swój biznes na Wyspach, powinieneś mieć świadomość kosztów, jakie będziesz musiał ponieść na początku działalności. Aby dotrzeć do szerokiego grona klientów musisz poczynić wiele kroków, które pozwolą ukształtować zainteresowanie i pozycję firmy. Dobrą podstawą do zarządzania i rozlokowania środków finansowych jest rzetelnie wykonany plan marketingowy. Dzięki niemu możesz na bieżąco kontrolować wydatki i wiedzieć, ile dodatkowej gotówki potrzeba Ci na działania.

W Wielkiej Brytanii najczęściej i najchętniej udzielane dofinansowanie obejmuje firmy działające przynajmniej 2-3 lata. Dlaczego? Większość źle zarządzanych nowych przedsiębiorstw nie jest w stanie przetrwać na rynku dłużej niż rok do półtora roku. Dzieje się tak z około 70% takich firm.  Dlatego też pieniądze na większość startup-ów byłyby wyrzucane w błoto. Co zrobić, aby uzyskać zdolność kredytową? Banki najczęściej żądają wyciągu z rachunku bankowego za okres ostatnich kliku miesięcy. Szanse na pożyczkę lub kredyt wzrastają, gdy jest się właścicielem domu lub posiada się oszczędności. Warto też zainteresować się leasingiem lub kupnem, np. samochodu firmowego.

Na Wyspach istnieje też Business Overdraft, instytucja działająca na podobnych zasadach jak kredyt. Jest to szybki i stosunkowo łatwy do uzyskania rodzaj dofinansowania, gdzie bez zabezpieczenia hipoteką można uzyskać £500-£25,000. Jedynym minusem Business Overdraft jest konieczność wykazania, że firma funkcjonuje co najmniej 1,5 roku.

Granty, pomoc bezzwrotna finansowa lub pozafinansowa udzielana na konkretny cel, będąca wsparciem dla biznesu. Ich wysokość zazwyczaj osiąga 60% wartości projektu, a pozostałą część przedsiębiorca musi pokryć we własnym zakresie. Mogą być to usługi świadczone przez władze krajowe i lokalne, firmy prywatne, organizacje charytatywne czy Unię Europejską. Dofinansowanie może dotyczyć konkretnej działalności,sektora lub lokalizacji geograficznej działalności. Zazwyczaj przyjmuje się zasadę dopasowywania wysokości granta do wielkości posiadanego wkładu własnego, na przykład w sytuacji gdy przedsiębiorca posiada £1000, może ubiegać się o granta w stanowiącego równowartość kwoty. W Wielkiej Brytanii wysokość wsparcia waha się między tysiącem a czterema tysiącami funtów. W ostatnich latach ograniczone zostały wsparcia dla firm początkujących, czyli startup-ów.

Kolejnym zewnętrznym źródłem dofinansowania jest Enterprise Finance Guarantee (EFG), system pożyczkowy, który zastąpił Small Firms Loan Guarantee. Jest to opcja skierowana na małe, jednak rentowne firmy, które potrzebują zastrzyku finansowego do kontynuowania działalności. Pożyczka jest udzielana przez rząd w wysokości od tysiąca do miliona funtów, gdzie aż 75%  jest objęte gwarancją. Oznacza to, że rząd jest zobowiązany do pokrycia nieściągalnej części pożyczki we wskazanym zakresie.