W związku z panującą pandemią koronawirusa już w maju ogłoszony został program SEISS (Self-Employment Income Support Scheme), czyli Program Wspierania Dochodu Samozatrudnienia. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego samozatrudnionym, by pomóc im przetrwać na rynku mimo strat finansowych spowodowanym obecnymi trudnościami.

Wniosek o dotację z pierwszej tury środków można było złożyć do 13 lipca 2020, obecnie, od 17 sierpnia do 19 października 2020, przyjmowane są zgłoszenia o drugą dotację. Poniżej dowiesz się jakie wymagania należy spełnić, by zakwalifikować się do programu oraz jak wygląda złożenie wniosku.

Kto może liczyć na przyznanie dotacji?

O przyznanie środków finansowych w ramach SEISS mogą ubiegać się osoby samozatrudnione, które są w stanie wykazać, że ich działalność została dotknięta w efekcie pandemii 14 lipca lub później. Dodatkowo konieczne jest również spełnienie następujących warunków:

  • prowadziłeś działalność handlową w trakcie roku podatkowego 2018/19, a zeznanie podatkowe za ten rok złożyłeś do dnia 23 kwietnia 2020 włącznie,
  • prowadziłeś działalność handlową w trakcie roku podatkowego 2019/20,
  • planujesz kontynuowanie działalności handlowej w roku podatkowym 2020/21.

Warto w tym miejscu zaznaczyć również, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie ogranicza możliwości otrzymania takiej dotacji.

Jak HMRC ustala czy kwalifikujesz się do programu?

  1. W pierwszej kolejności sprawdzane jest zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2018/19 – osiągnięte w tym czasie dochody z działalności handlowej nie mogą wynosić powyżej 50 000 GBP i muszą być co najmniej takie same, jak osiągnięte dochody niehandlowe.
  2. W przypadku niezakwalifikowania się na podstawie zeznania za rok 2018/19 sprawdzane są lata 2016/17, 2017/18, 2018/19.

Określone sytuacje mogą wpływać na kwalifikację do programu, może być tak m.in.:

  • jeśli Twoje zeznanie podatkowe jest spóźnione, zmienione lub w trakcie rozpatrywania,
  • jeśli jesteś członkiem spółki osobowej,
  • jeśli urodziło Ci się dziecko,
  • jeśli jesteś żołnierzem rezerwy.

Jaką kwotę możesz otrzymać w ramach dotacji?

Zakwalifikowanie się do otrzymania dotacji pozwala na otrzymanie wsparcia finansowego w wysokości 70% średnich miesięcznych zysków z działalności wypłaconych łącznie za okres 3 miesięcy – całkowita kwota nie może jednak przekraczać 6 570 GBP.

Jak złożyć wniosek?

17 sierpnia uruchomiona została możliwość internetowego złożenia wniosku – mogą z niej skorzystać osoby samozatrudnione, które otrzymały od HMRC wiadomość o spełnieniu wymagań niezbędnych do udziału w programie. Jednak osoby, które nie otrzymały takiego zawiadomienia, a uważają, że kwalifikują się do otrzymania dotacji, również mogą złożyć wniosek, by potwierdzić swoją sytuację. Co ważne, należy pamiętać, że wniosek należy złożyć samodzielnie, nie mogą zrobić tego za nas osoby trzecie.