System emerytalny na Wyspach różni się od naszego systemu krajowego, dlatego warto przyswoić sobie zasady jego konstrukcji. Otrzymywanie minimalnej emerytury przez płatnika składek przysługuje już po legalnym przepracowaniu przez niego zaledwie dziesięciu lat. Jak to wszystko jest możliwe?

Każdy przepracowany w Wielkiej Brytanii rok będzie się wliczał do angielskiej emerytury nawet wtedy, gdy zainteresowany zjedzie do Polski. Za przepracowane na Wyspach lata płatnik dostaje angielską stawkę emerytury. Lata pracy w Anglii nie sumują się z tymi przepracowanymi w Polsce i nie wpływają na wysokość polskiej emerytury.

Źródła świadczeń w Wielkiej Brytanii

Pod pojęciem “emerytura” na Wyspach są wyróżniane 3 systemy świadczeń:

  • State Pension,
  • Company Pension,
  • Personal Pension.

Podstawowa państwowa emerytura (Basic State Pension) w gruncie rzeczy ma charakter zapomogi i nie jest wysoka, bo przynosi upoważnionemu trochę ponad 100 funtów tygodniowo. Pełna emerytura państwowa obecnie wynosi niecałe 160 funtów tygodniowo. Aby ją otrzymywać niezbędne jest przepracowanie minimum 35 lat.

Aby otrzymać emeryturę państwową wystarczy pracować legalnie w Anglii, a ponadto:

  • uzyskać wiek emerytalny,
  • posiadać dokumenty potwierdzające staż pracy i uzyskiwane wypłaty,
  • opłacać składki na ubezpieczenie społeczne,
  • uzyskać unijny minimalny czas pracy (9 lat i 9 miesięcy dla kobiet, 11 lat dla mężczyzn).

Emerytura zakładowa (Company Pension) bierze się z funduszy emerytalnych odprowadzanych przez pracodawców do firmy ubezpieczeniowej lub programów państwowych, na przykład do National Saving Trust. Dlatego warto jest wybrać firmę zapewniającą pracownikom dodatkowe świadczenia na poczet emerytury.

Emerytura prywatna (Personal Pension) to nic innego jak samodzielnie opłacane przez pracownika składki emerytalne do wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

Zmiany w systemie emerytalnym

W związku ze zmianami, jakie wprowadziła reforma z 2016 roku, warunki wypłacania państwowej emerytury uległy zmianom. Po pierwsze, do 2020 roku wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany i będzie stopniowo podnoszony docelowo do 68 roku życia. Oprócz tego, stawka emerytury została podniesiona stawka pełnej emerytury państwowej, a w kolejnych latach jej wysokość będzie rewaloryzowana w oparciu o najkorzystniejszy dla beneficjenta jeden ze współczynników makroekonomicznych.

Jak powiększyć świadczenia emerytalne?

Wysokość świadczenia przysługującego pracownikowi rośnie z każdym rokiem. Dlatego najlepszym sposobem na powiększenie emerytury jest jej odroczenie. Jednak nie każdy będzie w stanie pracować w swojej branży po osiągnięciu określonego wieku. Dlatego warto zadbać o przychody nie tylko z podstawowych świadczeń zapewnianych przez państwo, ale także z tych, jakie oferują angielskie przedsiębiorstwa. Natomiast najlepszym sposobem powiększenia emerytury dla prowadzących spółki jest samodzielna inwestycja w ramach Personal Pension.